Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Odbiór odpadów zawierających azbest – 2021

Odbiór odpadów zawierających azbest – 2021

Odbiór odpadów zawierających azbest – 2021

Poprawiono dn.: 21.03.2022

Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2021 Urząd Miasta i Gminy Niepołomice dofinansowuje odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

W bieżącym roku kalendarzowym wysokość dofinansowania dla mieszkańca naszej gminy nie ulega zmianie – w dalszym ciągu wynosić będzie 90% całkowitych kosztów. Środki finansowe na pokrycie tych kosztów pochodzić będą z budżetu gminy Niepołomice. Pozostałe 10% ponosić będzie sam mieszkaniec.

Informacje dotyczące postępowania z azbestem, regulamin jak również wniosek dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niepołomice.

Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2021 r.

Przejdź do góry