Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Gospodarka odpadami › Odbiór odpadów taniej z Kartą Dużej Rodziny

Odbiór odpadów taniej z Kartą Dużej Rodziny

Odbiór odpadów taniej z Kartą Dużej Rodziny

Dodano dn.: 27.10.2023

We wrześniu 2023 r. Rada Miejska w Niepołomicach zdecydowała o wprowadzeniu zniżki w opłacie za odbiór odpadów dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Decyzja ta stanowi kolejny krok w stronę wsparcia rodzin w naszej gminie.

Taniej z Kartą Dużej Rodziny

Radni przegłosowali 10% niższą opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych dla osób, które posiadają Kartę Dużej Rodziny. “Oznacza to, że w naszej gminie ponad 300 rodzin od nowego roku będzie mogło zapłacić mniej za odbiór odpadów” powiedział Roman Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Aby skorzystać ze zniżki wystarczy złożyć korektę deklaracji. “Obecnie przygotowujemy odpowiednie formularze, które chcemy przedstawić Radzie Miejskiej na kolejnym posiedzeniu. Mają być czytelne i proste, aby ułatwić zarówno ich wypełnienie, jak i wprowadzenie ich przez pracowników urzędu do systemu informatycznego” dodaje Wiceburmistrz, Michał Hebda.

Bez podwyżek w 2024 roku

Dzięki skutecznie przeprowadzonemu przetargowi na wywóz śmieci na przyszły rok uzyskaliśmy cenę, dzięki której unikniemy podwyżek opłat za odbiór odpadów. To pozwoli zaoszczędzić zarówno wszystkim mieszkańcom, jak i budżetowi gminy.

Potwierdza to, że gmina Niepołomice dba o swoich mieszkańców i stara się poprawiać jakość ich życia, jednocześnie odpowiedzialnie podchodząc do polityki budżetowej” skwitował Roman Ptak.

Co w tym tyle kosztuje?

Przypominamy, że obowiązek odbioru odpadów komunalnych z domów prywatnych spoczywa na władzach lokalnych. Większość gmin, w tym również Niepołomice, realizuje to zadanie poprzez firmę wyłonioną w przetargu. “Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że na rynku panuje swoisty oligopol. Do przetargów startują te same firmy, prawdopodobnie dyktując korzystne dla siebie ceny” dodaje Roman Ptak.

Dlatego gmina Niepołomice intensywnie przygotowuje się do przejęcia przez spółkę Infrastruktura Niepołomice obowiązków związanych z odbiorem odpadów. Badamy to rozwiązanie pod kątem legalności, efektywności ekonomicznej i skuteczności świadczenia usługi.

Warto pamiętać, że gmina dopłaca do systemu odbioru odpadów poprzez finansowanie dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), likwidację dzikich wysypisk, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, prowadzenie edukacji proekologicznej oraz uzupełniając deficyt w bieżących rozliczeniach za odbiór odpadów od mieszkańców.

Apelujemy do wszystkich rodzin z Kartą Dużej Rodziny, aby po ukazaniu się nowych wzorów deklaracji wypełniły je i skorzystały z zniżki w opłatach za gospodarowanie odpadami!

Przejdź do góry