Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Informacje ogólne › Sołectwa › Ochmanów

Ochmanów

Ochmanów

Poprawiono dn.: 17.09.2020

Ochmanów

Na mapach: 49°59′53″N 20°08′02″E
Ludność: 646 (stan na 31.12.2019)
Powierzchnia: 189 ha

  • Sołtys: Zofia Włodarz
    Kontakt: tel. 12 281 91 09; tel. kom. 695 005 530; amm@op.pl
  • Rada sołecka: Ewa Balicka, Zdzisław Krajewski, Grzegirz Lebiest, Tomasz Ostawin, Józefa Piotrowska
  • Dzielnicowy: asp. Zbigniew Dyjach, tel. 668 062 903

Położenie

Wieś Ochmanów leży w zachodniej części gminy Niepołomice i wschodniej części powiatu wielickiego. Jest położony na południowym skraju centralnej partii zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, w mezoregionie Wysoczyzny Wielicko-Gdowskiej.
Zajmuje 189 ha obszaru falistego, wzniesionego 225 m n.p.m., który przecięty jest przepływającym potokiem zwanym dawniej Obrzydką, a dzisiaj Bogusławą. Jest to prawy dopływ Wisły. Tworzy on miejscami dość głęboki jar porośnięty krzewami, niewysokimi drzewami (wierzba, olszyna). Wieś rozciąga się powyżej jaru.
Wieś stanowi wielodrożnicę. Przeważają tu zabudowania w nowym, standardowym stylu; jest także kilkanaście domów o charakterze tradycyjnym, w tym kilka pochodzących z końca XIX w. Są to domy drewniane, budowane na zręb, frontem zwróconym ku południu z szerokimi okapami, podpartymi wysuniętymi na zewnątrz belkami stropowymi, szalowane.
Ze względu na dobrą lokalizację wsi (bliskość miast Wieliczka, Niepołomice, Kraków),dobre połączenie komunikacyjne we wsi powstały Osiedla: Ochmanów Park I, Ochmanów Park II, Cyprysowa Polana.

Historia

Ochmanów to jedna z najstarszych podkrakowskich wsi. Nazwa wsi pochodzi od niemieckiej nazwy osobowej Achman/Ochman. Historia wsi sięga średniowiecza. Została ona uwzględniona w spisie dóbr, które Klemens Jaksa z Ruszczy przekazał benedyktynkom staniąteckim w 1238 roku. Jest to pierwsza wzmianka o istnieniu wsi Ochmanów.
Według Jana Długosza, w XV wieku we wsi było osiem gospodarstw kmiecych i 23 zagrodników. Były też dwie karczmy. Za wsią, od strony zachodniej biegł szlak handlowy łączący Wieliczkę z krajami Europy Wschodniej. Dzisiaj jest to droga polna, zwana w tradycji ustnej solną lub solską.
W drugiej połowie XIX wieku Ochmanów liczył 185 mieszkańców wyznania rzymsko-katolickiego. Większa część gruntów ornych, pastwisk i łąk była nadal własnością klasztoru benedyktynek ze Staniątek. Zarządca dóbr klasztornych mieszkał na południowym skraju wsi w drewnianym dworku.
Po II wojnie światowej grunty klasztorne zostały upaństwowione. Część wykupili miejscowi chłopi, a część została przejęta przez PGR. Poszerzył się teren zabudowy. Oprócz najstarszej części wsi leżącej nad rzeką Bogusławą i główną drogą zostały zabudowane nowe tereny. Mają swoje nazwy: Kolonia, Zarzecze, Ogrody, Zbóje.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku wieś została zelektryfikowana, a w latach siedemdziesiątych wybudowano gazociąg. Wieś jest także zwodociągowana.
Rozwój infrastruktury miał istotny wpływ na polepszenie warunków życia mieszkańców. Gospodarstwa rolnicze, rozdrobnione i podupadłe nie zapewniały utrzymania ich właścicieli. Praca na roli przestała być jedynym źródłem utrzymania większości rodzin, w związku z tym podstawą egzystencji jest praca poza rolnictwem w pobliskich miastach.

Środowisko

Prawie połowa sołectwa leży na obszarze najwyższej (ONO) ochrony wód podziemnych. Przez jego teren przebiega granica Głównego Krajowego Zbiornika Wód Podziemnych S(Tr)B, trzeciorzędowy sub zbiornik Bogucica. Niemal połowa gleb leży na glinach lessowych, a całość obszaru jest chroniona dla użytku rolniczego (klasy I-IVa).
Na terenie sołectwa znajdują się cztery stanowiska archeologiczne.
Na ziemiach dawnego PGR powstał klub i pola golfowe. Na terenie wsi znajduje się zakład produkcyjny Oknoplast, jeden z największych producentów okien w Polsce.

Parafia

Ochmanów należy do parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie w dekanacie wielickim.
Bodzanów 1, 32-020 Wieliczka
tel. 12 250 72 57
www.parafia-bodzanow.pl
msze: sb 18, nd i św 7, 9, 10.30 (od Wszystkich Świętych do Wielkanocy), 12
odpust: Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca

Dom Kultury w Ochmanowie

Dom Kultury w Ochmanowie

Klub golfowy

Royal Kraków Golf & Country Club

Koło Gospodyń Wiejskich

KGW w Ochmanowie zostało założone 18 lutego 1976 roku. Dzięki licznym formom działalności należało do niego wiele miejscowych kobiet. Organizowano kursy kroju i szycia, szydełkowania, gotowania, robienia przetworów, pieczenia ciast i urządzania domu.
KGW posiadało wypożyczalnię naczyń stołowych i sprzętu gospodarstwa domowego. Ze względu na brak jakiegokolwiek lokalu użyteczności publicznej spotkania odbywały się w domach członkiń.
Panie z KGW organizowały przy współpracy druhów z OSP spotkania oraz imprezy kulturalne.
Po oddaniu do użytku nowo wybudowanego domu kultury gospodynie znalazły w nim swoją siedzibę. Pozwoliło to na sprawniejsze funkcjonowanie. Zaczęto organizować przyjęcia i zabawy taneczne, a dochód z nich przeznaczono na doposażenie zaplecza kuchennego domu kultury.
Panie z koła biorą udział w wielu konkursach gastronomicznych, cukierniczych i rękodzielniczych organizowanych na terenie gminy.

Koło Emerytów i Rencistów

Koło zostało założone na początku 1998 r. Osoby starsze zrzeszone w kole organizują w miejscowym Domu Kultury spotkania okolicznościowe. Biorą również udział corocznych spotkaniach seniorów z całej gminy. Wspólnie z KGW organizują spotkania okolicznościowe.

Cmentarz wojenny nr 379 – pomnik Orła

Informacja o cmentarzu wojennym nr 379

kliknij na mapę, żeby powiększyć

Mapa Ochmanowa

 

Przejdź do góry