Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Ochmanów: Zakrzów na granicy

Ochmanów: Zakrzów na granicy

Ochmanów: Zakrzów na granicy

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr LXVI/677/10 z dnia 29.06.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
3.08.2010r., Nr 389 poz.2735

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązujący od 3.09.2010r.

Obszar objęty planem:
Teren położony na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów

Powierzchnia obszaru objętego planem:
0,28 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
Uchwala_LXVI_677_10.pdf
obrazek_LXVI_677_10.jpg
Zmiany planu:

Przejdź do góry