Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla obszaru położonego na wschodzie sołectwa Ochmanów

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr LXVI/679/10 z dnia 29.06.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
3.08.2010 Nr 389 poz.2736

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązujący od 3.09.2010r.

Obszar objęty planem:
Obszar na wschodzie sołectwa Ochmanów

Powierzchnia obszaru objętego planem:
2,14 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
uchwala_LXVI_679_10.pdf
obrazek_%20LXVI_679_10.jpg

Zmiany planu:

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły