Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Ochmanów: Przyczka i Ogrody

Ochmanów: Przyczka i Ogrody

Ochmanów: Przyczka i Ogrody

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego we wsi Ochmanów w rejonie przysiółków Przyczka i Ogrody

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr LXV/665/10 z dnia 25.05.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
10.06.2010 Nr 298 poz. 2047

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązujący od 10.07.2010r.

Obszar objęty planem:
teren położony we wsi Ochmanów w rejonie przysiółków Przyczka i Ogrody

Powierzchnia obszaru objętego planem:
0,47 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
uchwala_LXV_665_10.pdf
obrazek_LXV_665_10.jpg

Zmiany planu:

Przejdź do góry