Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Ochmanów i Zakrzów

Ochmanów i Zakrzów

Ochmanów i Zakrzów

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenu położonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr XI/92/07 z dnia 18.05.2007r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
17.08.2007 r. Nr 603 poz.3979

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Nie obowiązujący.

Obszar objęty planem:
Północna część działek nr 59/1 i 59/2 w Ochmanowie i południowa część dz. 640 Zakrzowie

Powierzchnia obszaru objętego planem:
0,14 ha

Uwagi:
Plan obowiązywał od 17.09.2007 do 28.02.2018

Dokumenty do pobrania:
Uchwala_nr_XI_92_07.pdf
Uchwala_nr_XI_92_07_obrazek.pdf

Zmiany planu:

Przejdź do góry