Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Ochmanów, Droga Solna

Ochmanów, Droga Solna

Ochmanów, Droga Solna

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla terenu inwestycyjnego przy Drodze Solnej we wsi Ochmanów

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr XXXIV/472/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11.10.2013

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
Poz. 6172 24.10.2013

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązuje od 08.11.2013

Obszar objęty planem:
Dotyczy terenu inwestycyjnego przy Drodze Solnej we wsi Ochmanów

Powierzchnia obszaru objętego planem:
3,7 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
xxxiv.472.13.pdf

Zmiany planu:

Przejdź do góry