Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomicka Strefa Inwestycyjna wraz z otoczeniem

Niepołomicka Strefa Inwestycyjna wraz z otoczeniem

Niepołomicka Strefa Inwestycyjna wraz z otoczeniem

Poprawiono dn.: 29.03.2023

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wraz z otoczeniem.

Numer uchwały i data jej podjęcia :
LV/730/23 z dnia 9 marca 2023 r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 2019 z dnia 15.03.2023 r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 29.03.2023 r.

Obszar objęty planem :
Obszar Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wraz z otoczeniem

Powierzchnia obszaru objętego planem :
605 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
Uchwała LV/730/23


Przejdź do góry