Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice ul. Ziołowa

Niepołomice ul. Ziołowa

Niepołomice ul. Ziołowa

Poprawiono dn.: 23.02.2023

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w okolicach ul. Ziołowej w Niepołomicach – zbiornik wodny z otoczeniem

Numer uchwały i data jej podjęcia :
LIV/721/23 z dnia 2 lutego 2023 r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 1322 z dnia 10.02.2023 r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 24.02.2023 r.

Obszar objęty planem :
Obszar w okolicy jeziorka przy ul. Ziołowej w Niepołomicach.

Powierzchnia obszaru objętego planem :
13 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
Uchwała LIV/721/23


Przejdź do góry