Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice ul. Podłęska – nieobowiązujący

Niepołomice ul. Podłęska – nieobowiązujący

Niepołomice ul. Podłęska – nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 29.03.2023

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej dla terenu w sąsiedztwie ul. Podłęskiej w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr LXV/663/10 z dnia 25.05.2010r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
11.08.2010r., Nr 412 poz.2947

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem:
Teren w sąsiedztwie ul. Podłęskiej w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem:
0,56 ha

Uwagi:
Plan obowiązywał od 11.09.2010 do 28.03.2023 r.

Dokumenty do pobrania:
uchwala_LXV_663_10.pdf
obrazek_LXV_663_10.jpg

Zmiany planu:

Przejdź do góry