Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice, ul. Daszyńskiego – Nieobowiązujący

Niepołomice, ul. Daszyńskiego – Nieobowiązujący

Niepołomice, ul. Daszyńskiego – Nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 26.03.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Daszyńskiego w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr XXVI/272/08 z dnia 21.02.2008r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
25.03.2008 r. Nr 208 poz.1319

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem:
Teren w rejonie ul. Daszyńskiego w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem:
0,14 ha

Uwagi:
Plan Obowiązywał od 25.04.2008 do 28.03.2020

Dokumenty do pobrania:
Uchwala_nr_XXVI_272_08.pdf
Uchwala_XXVI_272_08.jpg

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/200/20 z dnia 27.02.2020 (Niepołomice Centrum)

Przejdź do góry