Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Informacje ogólne › Other languages › Niepołomice (svenska)

Niepołomice (svenska)

Niepołomice (svenska)

Poprawiono dn.: 6 października 2020

Niepołomice (svenska)

Niepołomice är belägen endast 25 kilometer från Krakóws centrum. Förutom staden omfattar kommunen tolv omgivande orter: Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzowiec och Zakrzów. Kommunens yta uppgår till 95 kvadratkilometer, av vilka själva staden tar drygt en tredjedel.  Kommunen har 28 000 invånare av vilka drygt hälften bor i Niepołomice. Här korsas viktiga kommunikationsleder – huvudväg nr 4 söderifrån, väg nr 75 från Kraków till Krynica från norr till söder, och från väst till öst bygger man för närvarande motorvägen A4.

Stadens historia börjar på 1200-talet. De äldsta minnesmärkena dateras dock till mitten av 1300-talet och de byggdes på uppdrag av Kasimir den store. Den gamla historian är nära förbunden med hovet och kungarnas frekventa besök på slottet i Niepołomice.

Numera är Niepołomice en av de mest dynamiskt utvecklande kommunerna i Polen. Tack vare en fördelaktig lokalisering, bra infrastruktur och åtgärder vidtagna av den lokala styrelsen har staden blivit en plats där fler än 20 storföretag investerat – bl a Coca-Cola, MAN, Royal-Canin, Nidec och Oknoplast. Därutöver är fler än 1300 företag verksamma i kommunen.

Niepołomice är även en plats för aktiv avkoppling – inte bara för dess invånare, utan även för människor från närliggande orter. Niepołomice-skogen som uppgår till ca. 12 000 hektar är ett populärt skogsområde bland vandrare, joggare, cyklister och ryttare. Dessutom attraherar de välutvecklade idrottsanläggningarna simmare, tennisspelare, fotbollsspelare samt de som älskar kampsport.

Niepołomice – historia

Niepolomice, som ofta kallas ”Polens andra huvudstad”, har en historia som är oskiljaktigt förenad med ett slott som fungerar som kungafamiljens sommarresidens samt med Niepołomice-skogen som är en plats för många legendomsusade jakter.

Något stiftandedokument för grundandet av Niepołomice är inte känt och det har troligen aldrig funnits något. Den ursprungliga byn har kommit till som ett servicesamhälle kring försvars- och jaktslott som byggdes här under åren 1340-1349 av Kasimir den store. År 1350 etablerades en församling i byn, vilken invigdes i oktober 1358 av ärkebiskopen Jarosław Bogoria från Skotniki under närvaro av kungen. Säkert fanns det ett kungligt värdshus på den tiden, i vilket kungen avlönade den första kyrkoherden i Niepołomice.

Samhällets utveckling tog riktig fart så sent som under tiden för Vladislav II av Polen. Kungen tyckte tydligen om att vistas i Niepołomice och hans talrika besök attraherade – förutom den snäva kretsen kring hovet – många gäster som behövde en plats att sova på och något att äta. Från en förteckning som upprättades 1564 framgår det att byn Niepołomice då hade minst 200 invånare, inklusive 11 odalmän, 17 krögare, 5 krukmakare samt några skogsarbetare som hade till uppgift att vakta Skogen.

Niepołomice fick stadsrätter först efter Polens delningar. Den 11 april 1776 etablerade den österrikiska makten här säten för styrelsen för statlig egendom, distriktsrätten, tullverket och  skatteverket samt tilldelade staden ett vapen. I vapenskölden mot en blå bakgrund fanns en del av slottet i vitt, med fem fönster och konturen av en port. Slottets murar stödde med sina framtassar stående gyllene gripar som var vända ansikte mot ansikte. Under mellankrigstiden blev vapnet ändrat – man gjorde det ovalt med en bild på en örn med en krona på och påskriften Staden Niepołomice. Det nuvarande vapnet hänvisar dock till den ursprungliga versionen.

Niepołomice utgjorde en viktig punkt på kartan österut från Kraków. Ett bevis på detta var att staden i mitten av 1800-talet inkluderades i det galiciska järnvägssystemet som länkade Kraków med Dębica och Lviv.

År 1888 blev Władysław Wimmer Niepołomices borgmästare. Han är hågkommen som en skicklig förvaltare, byggare och… tillverkare av utmärkt taktegel som än idag täcker taken i Wien och Berlin.

Efter att det första världskriget avslutats lämnade Österrikare Niepołomice utan motstånd och den 7 november 1918 planterade stadens invånare högtidligt Frihetseken som än idag finns i stadsparken.

Efter det andra världskriget var stadens situation mycket svår. Många invånare hade dött, skolorna var inte verksamma, näringslivet var fullständigt ödelagt. Så sent som vid övergången mellan 1950- och 1960-talet, i samband med byggandet av staden Nowa Huta, började Niepołomice utvecklas dynamiskt.

Efter Folkrepubliken Polens fall börjar Niepołomice styras av människor som valts i demokratiska val. Den 7 juni 1990 valde Stadsrådet Stanisław Kracik till borgmästare. År 1993, blev han som den första invånaren i stadens historia vald till parlamentsledamot i Republiken Polens parlament. Då inleddes Niepołomices dynamiska utveckling.

Idag bebos kommunen av totalt fler än 27 000 personer och staden framhålls som ett exempel på en kommun med bra förvaltning.

Näringslivet

Niepołomice associerar man inte bara med urskog, uppfödning av visenter eller vacker historia. Stadens signum är även stora och spektakulära investeringar. Det är dessa som skapar arbetsplatser, inte bara för människor som bor i kommunen utan även i många närliggande orter. Inkomster från fastighetsskatt är en av kommunens huvudinkomstkällor och arbetsplatserna ger invånarna inkomst. Tack vare dessa pengar samt hjälp från företagare är det möjligt att planera mångåriga investeringsprogram samt anordnande av kulturella evenemang.

Sedan 1990 driver kommunen en intensiv politik som  syftar till att få investerare. Företagare placerar gärna sitt kapital här på grund av en bra infrastruktur, läget och det behagliga klimatet. Sedan 1992 har ett antal storföretag gjort investeringar inom kommunen, bland annat Coca-Cola, HMS, som numera är verksamt under namnet Staco, Oknoplast – den största fönstertillverkaren i Polen, och under den senaste tiden även tillverkaren av djurfoder – Royal Canin, Nidec – ett företag som tillverkar mikromekanismer till bilar, och det tyska speditionsföretaget DHL. Den mest betydande framgången var att den stora tyska gruppen MAN som tillverkar truckar, etablerade sin fabrik i Niepołomice.

Numera tar Niepołomice-industriområdet ca. 400 hektar. Detta kompletteras med mindre område i Ochmanów och Wola Batorska.

Niepołomices näringsliv stödjer sig inte enbart på stora företag. Förutom storföretagen är ca. 1300 näringsidkare verksamma här: butiker, serviceföretag, banker och små tillverkningsföretag. Dessa företag utgör en betydlig inkomstkälla och skapar många arbetstillfällen.

Slottet

Man påbörjade byggandet av den murade fästningen i mitten av 1300-talet på uppdrag av Kasimir den store. Slottet blev kungens favorit-vistelseplats, dess utveckling påbörjade dock så sent som under Vladislav II:s av Polen regering. Här anordnade man domstolsrättegångar, kungens möte med hans råd samt jakter med deltagande av utländska gäster. I mitten av 1400-talet lämnade Vladislav den III slottet i pant och fram till slutet av 1700-talet var slottet i händerna på släkterna Czuryło, Branicki samt Lubomirski.

Slottets modernisering inleddes år 1506 av Sigismund I av Polen och sin slutliga renässansform fick residenset under Sigismund Augusts tid. Byggnadens glansperiod tog slut till följd av attacker från svenskarna. År 1655 plundrade de Niepołomice, förstörde kyrkan och i det delvis förstörda slottet anordnades matlager. Efter Polens delning år 1772 kom österrikare hit som efter att ha adapterat byggnaden till kasern rev slottets andra våning. Under mellankrigstiden och efter det andra världskriget användes byggnaden för allmännyttiga syften. Den rymde kommunala lokaler, telefoncentral och även förlossningshem. År 1991 blev slottet kommunen Niepołomices egendom. Då påbörjade man omfattande renoveringsarbeten.

Arbetet var svårt och kostsamt. Slottet behövde inte bara kosmetiska arbeten utan även förstärkning av konstruktion samt dränering. Man restaurerade de vackra arkitektoniska renässansdetaljerna som prydde fönster, gemak, infartsport och även den härligt blomsterpryda gård som hänför besökare genom sin estetik. Idag fyller slottet funktionen som kultur- och affärscentrum.  Man anordnar konserter, utställningar, affärsmöten, bröllop, banketter och vindsrummen används som ett trestjärnigt hotell som kan rymma 55 personer och även Konferenscentrum i Lech Wałęsas regi.

Myndighet

Det neogotiska rådhuset i Niepołomice byggdes 1903 av den framstående arkitekten Jan Sas-Zubrzycki. Initiativgivare till byggandet av sätet för stadens styrelse var dåtida borgmästaren, Władysław Wimmer. Rådhuset är en av stadens mest representativa byggnader. Den tvåvåniga konstruktionen som murades med rött tegel pryddes med många fialer och små arkader som utgör ett slags hålig portik samt med ett mångsidig torn täckt med ett litet pyramidformat tak. År 2003, lagom till hundraårsdagen, renoverades rådhusets fasad noggrant. På arkadens inre mur murade man in en åminnelsetavla för en av de mest framstående invånarna i Niepołomice – generalmajoren Walerian Czuma.

Turism

I kommunens turistutbud är det Kungliga Slottet den största attraktionen. I dess restaurerade gemak anordnar man konserter, utställningar, teaterföreställningar och tävlingar. Ett framstående minnesmärke i vårt område utgörs av Polens äldsta Benediktinkloster i Staniątka. Det etablerades år 1216 och finns än idag. Vid besök i Niepołomice är det ett måste att besöka Tio Tusen Martyrers Församlingskyrka. År 2008 firade vi högtidligt 650-årsjubileet av dess invigning! Inte heller får man utelämna Grunwald-högen vars uppkomst inte var en slump utan skedde till följd av Vladislav II:s koppling till Niepołomice.

År 2007 var den officiella öppningen av Galleriet för 1800-talets polska konst, som flyttades från Klädeshallen i Kraków till Kungliga Slottet. Detta var en händelse som saknade motstycke både i Nationala museets och Niepołomices historia. I 17 speciellt renoverade utställningssalar på Kungliga Slottet i Niepołomice lyckades man presentera 463 tavlor och 48 skulpturer för besökarna. Detta är drygt 250 fler konstverk än man ställde ut på Galleriet i Klädeshallen. Förutom detta finns i Slottet även utställningar för jaktväsen och Włodzimierz Puchalskis fotografi.

När man befinner sig i Niepołomice får man inte utelämna det sjunde största skogsområdet i Polen. Niepołomice-skogen, som upptar hela 12 000 hektar, korsas av talrika cykelrutter och vandringsleder.

Församlingskyrka

Församlingskyrkan är den första kända byggnaden från den tid då Niepołomice etablerades. Den donerades av Kasimir den store under åren 1350-1358 och invigdes den 4 oktober 1358.

Ursprungligen var kyrkan en byggnad med hallskepp vars valv stöddes på två centrala pelare.  Av den första byggnaden finns hela presbyterian kvar, med smäckra gotiska fönster, samt den så kallade ”gamla sakristian”.

Efter branden år 1690 byggde man om kyrkan och avlägsnade de två centrala pelarna och ersatte det gotiska valvet med ett barockvalv. De spetsbågiga ingångarna till kapellen ändrade man till bågiga, prydda med svart ”Dębica-marmor”.

Större ändringar inne i kyrkan gjordes några år före slutet av 1700-talet. Då kom stuckdekorationer till som visade paradisträdgården och den bibliske Adam samt Mose med tavlor med dekalogen, och på skeppets södra vägg – evangelisterna S:t Johan och S:t Lukas.

Det är värt att lägga märke till kapellen på båda sidor om kyrkans skepp. På den södra sidan gränsar skeppet till Jungfru Marias senrenässanskapell, även kallat Branickis kapell, som byggdes 1596. På den andra sidan byggde år 1640 Niepołomices häradshövding, Stanisław Lubomirski, till och med ett ståtligare barockkapell, Lubomirskis kapell i S:t Carlo Borromeos regi. För detta kapell hyste kardinalen Karol Wojtyła en speciell högaktning eftersom S:t Carlo Borromeo var hans beskyddare. Under 650-årsjubileet för kapellets invigning har man avtäckt en mosaik som visar Johannes Paulus II som består av över 25 000 färgfulla delar.

Niepołomice-skogen

Niepołomice-skogen finns på område som ligger i Wisłas och Rabas förgrening. Det består av flera delområden som totalt omfattar en yta av ca. 120 kvadratkilometer vilket gör skogen till den sjunde största bland Polens låglandsskogar. Detta är dock bara ett brottstycke av den ursprungliga urskog som sträckte sig från området för byn Grzegórzki utanför Kraków fram till Sandomierz-skogen som finns kvar även idag.

Allmänt anser man att namnet ”Niepołomice-skogen” härrör från det gammalpolska ordet ”niepołomny” vilket betyder något som är svårt att förstöra. Man kan således tro att den ursprungliga skogen var en skog som var svår att avverka och väldig svårtillgänglig.

Fram till 1393 kallades skogen för Clay-skog (dvs. Kłaj) eller en stor skog. Eftersom det under samma tid vid skogens kant fanns en by som hette Kłaj, är det nästan säkert att det var där som det förvaltningscentrum för furstliga skogar, vilka den nuvarande  Niepołomice-skogen tillhörde, fanns.

Ändring av skogens namn från „Kłaj-skogen” till „Niepołomice-skogen” skedde första gången år 1393 och man kallade den för Niepołomice-skogen så sent som år 1441.

Under de följande århundradena bedrev man plundringshushåll på skogens område.  Svårast var det på 1900-talet, under de båda världskrigen, då antalet skogsdjur minskade betydligt och vanlig tallspinnarstekel – en av tallens värsta skadegörare – föranställde förödelse hos trädbeståndet. Nästa problem för skogen utgjordes av svaveldioxid och andra föroreningar till följd av de polska stålverken i Lenins regi som byggdes under 1950-talet.

Från år 1972 sköts detta skogsområde av Jägmästardistriktet  Niepołomice. Tack vare de mångåriga arbetena återfår Niepołomice-skogen sin gamla prakt. Inom dess gränser finns ett Natura 2000-område. Numera korsas skogen av en sju kilometer lång cykelled, vandringsleder och även en led för hästridning.

Grunwald-högen

Enligt anteckningar gjorda av Jan Długosz, besökte Vladislav II av Polen Niepołomice, efter ett års avkoppling efter slaget vid Grunwald, den 11 november 1411, och därifrån gjorde han den 25 november en högtidlig översyn av de segerrika armétrupperna och marscherade triumferande in i Kraków.

År 1902 på Wężowa Góra (Ormberget) skapade man en hög för att hedra barnen i Września. Åtta år senare tog föreningsmän i Polska gymnastikföreningen „Sokół” i Niepołomice initiativet att renovera högen och en förevändning för detta var 500-årdagen av slaget vid Grunwald. Ursprungligen skulle högen vara 6 meter hög men på grund av entusiasmen i det lokala samhället bestämde man att höja den till 30 meter. År 1915, efter att ha avslutat alla arbeten, placerade man en betongobelisk på högens topp.

Från Grunwald-högens topp sträcker sig en vidsträckt, panoramisk vy över Niepołomices industriområde och lång borta även Kraków.

Idrott

Varje idrottsälskare hittar något att roa sig med i Niepołomice. Man kan välja bland ett stort antal erbjudanden från idrottscentran, sportklubbar och motionsföreningar. De som gillar att simma kan träna i Niepołomices inomhusbassäng. Inom kommunens område finns 10 fotbollsklubbar och den bästa av dem – Niepołomice-skogen finns i division 3. De som tycker om kampsport kan träna karate, judo, thai-boxning och även kung-fu.  Man kan även träna aerobics, fitness, dans och gymnastik. De som älskar att tävla kan mäta sina krafter i inomhusfotbollsmatcher, volleybollmatcher eller träna tillsammans med basketlaget STACO MNLK Niepołomice. För dem som älskar att rida finns det en parkour samt en hippodrom med ett hotell för hästar och bland aktiviteter som kräver mer fokusering kan man träna golf, fiske och bridge.

En viktig form av aktiv avkoppling är cykling, både i turist- och tävlingsstil. Områdena i Niepołomice-skogen är perfekta för detta ändamål.

Przejdź do góry