Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice Strzelnica – jeden dom na jednej działce oraz dopuszczenie wolnostojących usług publicznych

Niepołomice Strzelnica – jeden dom na jednej działce oraz dopuszczenie wolnostojących usług publicznych

Niepołomice Strzelnica – jeden dom na jednej działce oraz dopuszczenie wolnostojących usług publicznych

Poprawiono dn.: 08.07.2020

 

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XVIII/224/20 z dnia 2 czerwca 2020r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 4075 z dnia 18.06.2020r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 2.07.2020r.
Obszar objęty planem :
Tereny w rejonie Strzelnicy Wojskowej
Powierzchnia obszaru objętego planem :
82 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XVIII.224.20.pdf
Zmiany planu:
Przejdź do góry