Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice, Stary Młyn – Nieobowiązujący

Niepołomice, Stary Młyn – Nieobowiązujący

Niepołomice, Stary Młyn – Nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 26.03.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto Niepołomice dla obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr XXXII/445/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 03.09.2013

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
Poz.5522 16.09.2013

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem:
Dotyczy obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice

Powierzchnia obszaru objętego planem:
0,23 ha

Uwagi:
Plan Obowiązywał od 1.10.2013 do 28.03.2020

Dokumenty do pobrania:
rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf
xxxii.445.13.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/200/20 z dnia 27.02.2020 (Niepołomice Centrum)

Przejdź do góry