Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice, Staniątki

Niepołomice, Staniątki

Niepołomice, Staniątki

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Staniątki, Suchoraba, Słomiróg, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru pod planowany STADION MIEJSKI wraz z terenami na północ od firmy Coca – Cola w miejscowościach Niepołomice i Staniątki

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr X/129/11 z dnia 31.08.2011r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
20.09.2011r. Nr 446 Poz. 4256

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązujący od 20.10.2011r.

Obszar objęty planem:
Obszar pod planowany Stadion Miejski wraz z terenami na północ od firmy Coca – Cola w miejscowościach Niepołomice i Staniątki

Powierzchnia obszaru objętego planem:
19 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
Uchwala_X_129_11_zalacznik_1_light.jpg
Uchwala_X_129_11.pdf

Zmiany planu:

Przejdź do góry