Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rynek Zachód w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXXIII/478/17 z dnia 19.07.2017r

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 5031 z dnia 31.07.2017r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 15.08.2017r.

Obszar objęty planem :
Dotyczy obszaru Rynek Zachód w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
0,16 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania :
Uchwała_nr_XXXIII.478.17.pdf

Zmiany planu:

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły