Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice Rynek Zachód – Nieobowiązujący

Niepołomice Rynek Zachód – Nieobowiązujący

Niepołomice Rynek Zachód – Nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 26.03.2020

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rynek Zachód w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia :
Uchwała nr XXXIII/478/17 z dnia 19.07.2017r

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 5031 z dnia 31.07.2017r.

Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Nieobowiązujący

Obszar objęty planem :
Dotyczy obszaru Rynek Zachód w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem :
0,16 ha

Uwagi :
Plan Obowiązywał od 15.08.2017 do 28.03.2020

Dokumenty do pobrania :
Uchwała_nr_XXXIII.478.17.pdf

Zmiany planu:
Uchwała nr XVI/200/20 z dnia 27.02.2020 (Niepołomice Centrum)

Przejdź do góry