Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Search
Generic filters

Niepołomice Piaski – Etap A:

 

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części osiedla Piaski w mieście Niepołomice – etap A.
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XVIII/226/20 z dnia 2 czerwca 2020r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 4076 z dnia 18.06.2020r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 2.07.2020r.
Obszar objęty planem :
Obszar Piaski – Etap A
Powierzchnia obszaru objętego planem :
42 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XVIII.226.20.pdf
Zmiany planu:
Rysunek planu – załącznik 1

Podobne artykuły

Go to Top