Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej „dla terenu położonego za oczyszczalnią ścieków w Niepołomicach”

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr XXXIII/354/08 z dnia 2.09.2008r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
29.09.2008r., Nr 621 poz.4195

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązujący od 29.09.2008r.

Obszar objęty planem:
Teren położony za oczyszczalnią ścieków w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem:
4,5 ha

Uwagi :

Dokumenty do pobrania:
xxxiii.354.08.pdf

Zmiany planu:

 

Podobne artykuły