Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice Nidec – nieobowiązujący

Niepołomice Nidec – nieobowiązujący

Niepołomice Nidec – nieobowiązujący

Poprawiono dn.: 29.03.2023
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru firmy Nidec w mieście Niepołomice.
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XVI/199/20 z dnia 27 lutego 2020r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
poz. 2219 z dnia 13.03.2020r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Nieobowiązujący
Obszar objęty planem :
Obszar firmy Nidec w Niepołomicach
Powierzchnia obszaru objętego planem :
7,6 ha
Uwagi :
Plan obowiązywał od 28.03.2020 do 28.03.2023 r.
Dokumenty do pobrania :
XVI.199.20.pdf
Zmiany planu:

Przejdź do góry