Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice Jazy – jeden dom na jednej działce

Niepołomice Jazy – jeden dom na jednej działce

Niepołomice Jazy – jeden dom na jednej działce

Poprawiono dn.: 26.03.2020
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XVI/204/20 z dnia 27 lutego 2020r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz. 2217 z dnia 13.03.2020r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 28.03.2020r.
Obszar objęty planem :
Część dzielnicy Jazy w Niepołomicach
Powierzchnia obszaru objętego planem :
465,53 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XVI.204.20.pdf
Zmiany planu:
Przejdź do góry