Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice cmentarz, puszcza

Niepołomice cmentarz, puszcza

Niepołomice cmentarz, puszcza

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej „dla obszaru położonego pomiędzy cmentarzem w Niepołomicach a Puszczą Niepołomicką”

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr L/524/09 z dnia 31.08.2009r.

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
28.09.2009r., Nr 603 poz.4506

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązujący od 28.10.2009r.

Obszar objęty planem:
Obszar położony pomiędzy cmentarzem w Niepołomicach a Puszczą Niepołomicką

Powierzchnia obszaru objętego planem:
0,63 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
uchwala_L_524_09.pdf

Zmiany planu:

 
Przejdź do góry