Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice Chobot – zmiana tekstowa, przydomowe oczyszczalnie

Niepołomice Chobot – zmiana tekstowa, przydomowe oczyszczalnie

Niepołomice Chobot – zmiana tekstowa, przydomowe oczyszczalnie

Poprawiono dn.: 26.03.2020
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru „Chobot-Polana”
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XVI/201/2020 z dnia 27 lutego 2020r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz.2216 z dnia 13.03.2020r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 28.03.2020r.
Obszar objęty planem :
Miejscowość Chobot z wyłączeniem obszaru „Chobot-Polana”
Powierzchnia obszaru objętego planem :
188,49 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XVI.201.20.pdf
Zmiany planu:
Przejdź do góry