Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice Centrum

Niepołomice Centrum

Niepołomice Centrum

Poprawiono dn.: 29.03.2023
Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla centralnej części miasta Niepołomice
Numer uchwały i data jej podjęcia :
XVI/200/20 z dnia 27 lutego 2020r.
Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia :
Poz.2218 z dnia 13.03.2020r.
Informacja dotycząca obowiązywania planu :
Obowiązuje od 28.03.2020r.
Obszar objęty planem :
Centralna część Miasta Niepołomice
Powierzchnia obszaru objętego planem :
248,98 ha
Uwagi :
Dokumenty do pobrania :
XVI.200.20.pdf
Zmiany planu:

Przejdź do góry