Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice Boryczów

Niepołomice Boryczów

Niepołomice Boryczów

Poprawiono dn.: 08.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „A” miasto Niepołomice dla zachodniej części dzielnicy Boryczów w Niepołomicach.

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr XXXII/444/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 03.09.2013

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
Poz. 5521 16.09.2013

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązuje od 01.10.2013

Obszar objęty planem:
Dotyczy zachodniej części dzielnicy Boryczów w Niepołomicach
Powierzchnia obszaru objętego planem :
12 ha
Uwagi:

Dokumenty do pobrania:
rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf
xxxii.444.13.pdf
Zmiany planu:

 
Przejdź do góry