Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Plan zagospodarowania › Plany › Niepołomice, 7 Niebo

Niepołomice, 7 Niebo

Niepołomice, 7 Niebo

Poprawiono dn.: 09.08.2019

Przedmiot ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej – dla części osiedla mieszkaniowego „7Niebo” w Niepołomicach

Numer uchwały i data jej podjęcia:
Uchwała nr XXXII/443/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 03.09.2013

Numer Dziennika Urzędowego data ogłoszenia:
Poz. 5520 16.09.2013

Informacja dotycząca obowiązywania planu:
Obowiązuje od 01.10.2013

Obszar objęty planem:
Dotyczy części osiedla mieszkaniowego „7niebo” w Niepołomicach

Powierzchnia obszaru objętego planem:
0,3 ha

Uwagi:

Dokumenty do pobrania :
rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf
xxxii.443.13.pdf

Zmiany planu:

Przejdź do góry