Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

naprawy studzienki kanalizacyjnej na ul. Partyzantów

naprawy studzienki kanalizacyjnej na ul. Partyzantów

Radni składający interpelacje :

Krzysztof Sondel

Treść interpelacji :

Pozwalam sobie złożyć interpelację w sprawie naprawy studzienki kanalizacyjnej na ul. Partyzantów pomiędzy posesjami nr 1 i nr 2.

Przejazd każdego samochodu powoduje głośny huk klapy (dekla) zamykającej studzienkę, co jest to niezwykle uciążliwe dla mieszkańców (zwłaszcza w porze nocnej). Pozwalam sobie również zwrócić uwagę na fakt, iż klapa jest ona coraz bardziej obruszana i w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu poprzez jej wypadnięcie pod przejeżdżającym samochodem.

Niestety poprzedni remont tej studzienki przyniósł tylko krótkotrwałą poprawę. Wprawdzie naprawiono jej usytuowanie w jezdni (przestała się zapadać), natomiast klapa zamykająca nadal jest niestabilnie zamocowana i powoduje wspomniane wyżej uciążliwości.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 19.10.2020 r. informuje, że naprawa studzienki kanalizacyjnej na ul. Partyzantów pomiędzy posesjami nr 1 i nr 2 została zlecona w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych i zostanie wykonana do 15 grudnia br.

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry