Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Rada Miejska › Interpelacje radnych › montażu mijanek

montażu mijanek

montażu mijanek

Dodano dn.: 25.05.2021

Radni składający interpelacje :

Krzysztof Sondel

Treść interpelacji :

Zwracam

się do Pana z interpelacją w sprawie instalacji na Al. Dębowej w Niepołomicach systemów ograniczających szybkość ruchu pojazdów. Powinny one zostać zlokalizowane w miejscach wylotów ulic: Wojska Polskiego oraz H. Modrzejewskiej.

Za najbardziej skuteczne uważam instalację w dwóch miejscach tzw. mijanek – wysepek po prawej stronie jezdni, wymuszających zmianę pasa ruchu w celu ich wyminięcia.

Tego typu rozwiązanie jest stosowane na bardzo szeroką skalę na wielu ulicach w Krakowie i nie jest uciążliwe dla mieszkańców, jak np. „progi zwalniające”.

Mieszkańcy Al. Dębowej, którzy złożyli pismo z dnia 10.09.2018 r. zwrócili się również do mnie z prośbą o złożenie stosownej interpelacji. Zostałem też poproszony o dokonanie wizji lokalnej, a więc naoczne stwierdzenie faktu nadmiernego przekraczania prędkości pojazdów.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie montażu spowalniaczy ruchu na ulicy Aleja Dębowa

w Niepołomicach informuję, że dokładna lokalizacja zamontowania ograniczników prędkości zostanie ustalona z Panem na dodatkowym spotkaniu w terenie.

Ponadto informuję, że wystąpimy z wnioskiem do Zarządcy Ruchu tj. do Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce o zaopiniowanie projektu na montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czytaj więcej…

Przejdź do góry