Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Samorząd › Polityka społeczna › Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Poprawiono dn.: 27.01.2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-25, faks 12 284-87-00
www.niepolomice.naszops.pl
mgops@niepolomice.eu

czynny: pn-pt 7.00-15.00

Główne zadania: przyznawanie i wypłacanie pomocy finansowej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, na zakup żywności); pomoc żywnościowa; praca socjalna; poradnictwo; wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych.

Realizacja zadań Gminy Niepołomice w zakresie pomocy społecznej

Polityka społeczna na terenie gminy Niepołomice realizowana jest za pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Celem jego działania jest rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności w sferze pomocy społecznej. Pracownicy Ośrodka kierują się zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia. Zadania pomocy społecznej w Gminach wykonują jednostki organizacyjne – Ośrodki Pomocy Społecznej. Realizują one zadania własne Gminy oraz zadania zlecone Gminie, świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi oraz z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

przy MGOPS, ul. Bocheńska 26, Niepołomice

Każda osoba może skorzystać z bezpłatnej i anonimowej pomocy specjalistów. Wskazana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna

wt 15.30-17.30 – prawnik, tel. 12 284-87-13

cz 15.00-17.30 – psycholog, tel. 502-985-849

Więcej informacji można uzyskać w MGOPS osobiście lub telefonicznie: 12 284-87-25 w godz. 7.00-15.00.


Punkt Wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

przy MGOPS, ul. Bocheńska 26, Niepołomice

Każda osoba może skorzystać z bezpłatnej i anonimowej pomocy specjalistów. Wskazana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna

śr 15.30-17.30 – pracownik socjalny, tel. 12 284-87-09; 606-692-144

psycholog, tel. 509-233-534

Więcej informacji można uzyskać w MGOPS osobiście lub telefonicznie: 12 284-87-25 w godz. 7.00-15.00.

Przejdź do góry