Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-25, faks 12 284-87-00

www.niepolomice.naszops.pl
mgops@niepolomice.com

czynny: pn-pt 7.00-15.00

Główne zadania: przyznawanie i wypłacanie pomocy finansowej (zasiłki stałe, celowe, okresowe, na zakup żywności); pomoc żywnościowa; praca socjalna; poradnictwo; wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych.

Realizacja zadań Gminy Niepołomice w zakresie pomocy społecznej

Polityka społeczna na terenie gminy Niepołomice realizowana jest za pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Celem jego działania jest rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności w sferze pomocy społecznej. Pracownicy Ośrodka kierują się zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia. Zadania pomocy społecznej w Gminach wykonują jednostki organizacyjne – Ośrodki Pomocy Społecznej. Realizują one zadania własne Gminy oraz zadania zlecone Gminie, świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi oraz z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły