Miejski Chór Cantata. Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach
ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice
prezes Anna Ptasznik, tel. 662 444 166
działa pod dyrekcją Bogusława Grzybka
próby odbywają się w Zamku Królewskim (sala Łukowa) od września do czerwca we wtorki i czwartki, godz. 17.00
www.cantata.niepolomice.eu
cantata.niepolomice@gmail.com
Chór powstał w 1994 r. Skupia mieszkańców gminy Niepołomice i okolic w różnym wieku i różnych
zawodów. Organizuje i wykonuje koncerty; bierze udział w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą; organizuje letnie i zimowe warsztaty chóralne. Liczne podróże zagraniczne zaowocowały współpracą artystyczną z chórami odwiedzanych krajów i są okazją do poznania ciekawych miejsc.

Stowarzyszenie Chór Męski Totus Tuus
32-003 Podłęże 429
prezes Krzysztof Lebiest, tel. 512 950 376
wiceprezes Edward Łapaj, tel. 513 833 124
Zarejestrowane w KRS w 2015 r. Działa od 15 lat. Zrzesza 30 mężczyzn. Cel działalności to popularyzacja i zachowanie dawnej muzyki kościelnej i patriotycznej, opracowanie i popularyzacja tradycyjnych pieśni, kolęd i pastorałek w celu zachowania ich od zapomnienia.

Strażacka Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Niepołomice Lira
ul. Grunwaldzka 7, 32-005 Niepołomice
(budynek remizy jednostki OSP)
www.osp-niepolomice.cba.pl/orkiestra
orkiestra.lira@poczta.fm
kapelmistrz: Antoni Majerski
zastępca kapelmistrza: Agnieszka Karcz, tel. 666 056 979
Powstała w 1923 r. Patronat nad nią sprawuje Ochotnicza Straż Pożarna Niepołomice. Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym miasta, stanowi oprawę muzyczną uroczystości państwowych, gminnych i kościelnych, bierze udział w konkursach i festiwalach na terenie powiatu i województwa. W repertuarze ma muzykę poważną, marszową, rozrywkową i dixielandową, pieśni kościelne, chorały oraz kolędy. Próby odbywają się w środy.

Fundacja Domu Kultury Inspiro
32-003 Podłęże 112
tel. 12 281 93 60
kontakt: Beata Kwiecińska, tel. 664 453 071; Maciej Dąbrowski, tel. 664 453 068
www.inspiro.org
biuro@inspiro.org
Istnieje od 2007 r. Prowadzi działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; organizuje warsztaty dla każdej grupy wiekowej; prowadzi zajęcia w Domu Kultury w Podłężu; realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich oraz dotacji od instytucji krajowych.

Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki w Niepołomicach
adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 24, 32-005 Niepołomice
prezes Janusz Rojek, tel. 604 186 879

towarzystwommis@gmail.com

Zajmuje się propagowaniem muzyki i śpiewu, szczególnie w formie klasycznej zaczerpniętej ze skarbca polskiej kultury. W kalendarium działań organizowanych wydarzeń są wieczory i koncerty, na których obok artystów związanych z Towarzystwem można usłyszeć również artystów krakowskiej Opery czy Filharmonii.

Jedną z form działalności jest aktywizacja i edukacja muzyczna, dlatego też ważną rolę odgrywa własny zespół artystyczny. Jest nim założony w 1999 r. Zespół Kameralny Pro Arte. W jego repertuarze, obok utworów klasycznych, znajdują się pieśni patriotyczne, religijne w tym kolędy i pastorałki, stylizowane pieśni ludowe czy piosenki o charakterze rozrywkowym.

Niepołomickie Bractwo Rycerskie
32-005 Niepołomice
kontakt: tel. 608 362 913
www.nbr.com.pl
bractwo@nbr.com.pl
Zarejestrowane w 2008 r. Zrzesza miłośników historii średniowiecza. Organizuje warsztaty, treningi, pokazy oraz żywe lekcje historii.

Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości Pola Chwały
ul. Czackiej 4, 32-005 Niepołomice
kontakt: Robert Kowalski, tel. 501 121 471
www.polachwaly.pl
kontakt@polachwaly.pl
Rok założenia: 2009. Główne cele: podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. Organizuje imprezę „Pola Chwały” w Niepołomicach.

Podobne artykuły