Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

kontynuacji prac związanych z budową chodnika w Podłężu

kontynuacji prac związanych z budową chodnika w Podłężu

Radni składający interpelacje :

Adam Suślik

Treść interpelacji :

W roku 2018 Gmina Niepołomice złożyła w Zarządzie Dróg Wojewódzkich (ZDW) wniosek o budowę chodnika wzdłuż drogi 964 w Podłężu oraz zabudowę sygnalizacji świetlnej w rejonie szkoły podstawowej, w ramach Inicjatyw Samorządowych (finansowanie 50/50 %) z realizacją w latach 2019 – 2020. Wniosek Gminy został rozpatrzony pozytywnie, w roku 2019 Gmina uzyskała środki w wysokości 400 000 zł i zawarła porozumienie w sprawie ich wykorzystania. Ponieważ Gmina dysponowała dokumentacją budowy sygnalizacji świetlnej w rejonie szkoły podstawowej , w końcu roku sygnalizacja została wykonana. W roku 2019 Gmina nie angażowała środków własnych, czyli 400 000 zł w realizację tej inwestycji porozumiewając się z ZDW że uczyni to w 2020r.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczące budowy chodnika po północnej stronie drogi wojewódzkiej 964 w Podłężu, w nawiązaniu do wyjaśnień złożonych Panu na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2020 r przez Panią Skarbnik informuję, że zabezpieczona została kwota w wysokości 900 000 zł na w/w inwestycję zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 31 marca 2020 r. Projektant upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice złożył w dniu 10.04.2020 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie projekt przebudowy drogi wojewódzkiej 964 w Podłężu polegający na budowie chodnika w celu uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenie budowlane).

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry