Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Organizacje pozarządowe › Konkursy ofert NGO › Konkursy ofert NGO – archiwum

Konkursy ofert NGO – archiwum

Konkursy ofert NGO – archiwum

Poprawiono dn.: 28 lipca 2020

Konkursy ofert na 2019 rok

Link do generatora ofert:  https://niepolomice.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Udział drużyny szachistów w rozgrywkach II ligi ogólnopolskiej
– 
zarządzenie nr 82/2019
ogłoszenie o konkursie
skład komisji
zarządzenie o rozstrzygnięciu konkursu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  pn. „Budżet Obywatelski 2019 – obsługa głosowania” -> link

Dotacje na zadania z pomocy społecznej i kultury

zarządzenie nr 160/2018
ogłoszenie o konkursie z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oferta realizacji zadania
sprawozdanie z realizacji zadania
umowa realizacji zadania

zarządzenie nr 176/2018 

– zarządzenie nr 8/2019 – rozstrzygnięcie

Konkurs na wspieranie sportu
ogłoszenie o konkursie
ramowy wzór umowy
wzór oferty
wzór sprawozdania
zarządzenie nr 162/2018
zarządzenie nr 172/2018

zarządzenie nr 7/2018 – rozstrzygnięcie 

Konkurs na organizację festynu sportowego

zarządzenie nr 57/2019

ogłoszenie o konkursie na organizację festynu sportowego

-zarządzenie – skład komisji

-protokół komisji konkursowej

-zarządzenie o rozstrzygnięciu konkursu

Konkurs na prowadzenie domu pomocy społecznej
zarządzenie nr 161/2018
ogłoszenie o konkursie z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oferta realizacji zadania
sprawozdanie z realizacji zadania
umowa realizacji zadania
zarządzenie nr 174/2018 

Konkursy na 2018 rok 

Konkurs na prowadzenie centrum wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych
oferta realizacja zadania – wzór
sprawozdanie z realizacji zadania
umowa realizacji zadania – wzór
ogłoszenie o konkursie
zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
zarządzenie o składzie komisji konkursowej
protokół komisji konkursowej
zarządzenie o rozstrzygnięciu konkursu

Konkurs na prowadzenie ośrodka wsparcia
sprawozdanie z realizacji zadania
umowa realizacji zadania
zarządzenie w sprawie otwartego konkursu – ośrodek wsparcia
oferta realizacji zadania
ogłoszenie o konkursie – ośrodek wsparcia na 2018 rok
zarządzenie nr 111/2017
– protokół komisji konkursowej
– zarządzenie nr 117/2017

Konkursy dla klubów sportowych
rozstrzygnięcie konkursu
protokół komisji konkursowej
ogłoszenie o konkursie – sport
ramowy wzór umowy
wzór oferty
wzór sprawozdania
zarządzenie w sprawie otwartego konkursu
skład komisji

Dotacje na pomoc społeczną i kulturę

rozstrzygnięcie konkursu
protokół komisji konkursowej
oferta z realizacji zadania
ogłoszenie o konkursie pożytek
sprawozdanie z realizacji zadania
umowa realizacji zadania
Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu
zarządzenie nr 110/2017

 

Konkursy ofert na 2017 rok

Małe granty
1. Oferta realizacji zadania

 
Dotacje na pomoc społeczną i kulturę
Konkursy ofert na 2016 rok

Dotacje na prowadzenie gminnego domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.
1. Ogłoszenie o konkursie
2. Zarządzenie nr 116/2015
3. Wzór sprawozdania
4. Wzór korekty harmonogramu
5. Wzór oferty
6. Wzór korekty kosztorysu
7. Zarządzenie nr 125/2015
8. Zarządzenie 128/2015

Konkursy ofert na 2015 rok

Konkurs dla dla klubów sportowych
3. Zarządzenie nr 72/2015 – skład komisji
4. Zarządzenie nr 75/2015 – rozstrzygnięcie konkursu
 
Organizacja Jubileuszu 125-lecia OSP w Niepołomicach
3. Zarządzenie nr 49/2015 – skład komisji
4. Zarządzenie nr 52/2015 rozstrzygnięcie konkursu
 
Konkurs na organizację dostaw żywności
3. Zarządzenie nr 22/2015 – skład komisji
4. Zarządzenie nr 30/2015 – rozstrzygnięcie konkursu
 Konkurs z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Konkurs dla klubów sportowych:
 
Konkurs z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1. Ogłoszenie o konkursie na 2013 rok – pożytek 
Konkursy ofert na 2012 rok
Konkurs z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 – Oferta realizacji zadania publicznego – VI Otwarte Spotkania Wargamingowe POLA CHWAŁY
 
Przejdź do góry