Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Organizacje pozarządowe › Konkursy ofert NGO › Konkursy ofert NGO – 2024

Konkursy ofert NGO – 2024

Konkursy ofert NGO – 2024

Poprawiono dn.: 07.03.2024

Konkursy ofert na 2024 rok

Link do generatora ofert:  https://niepolomice.engo.org.pl/konkursy-trwajace


Konkurs na wspieranie rozwoju sportu w gminie Niepołomice 2024

zarządzenie nr 164/2023 o ogłoszeniu konkursu na wspieranie rozwoju sportu

ogłoszenie o konkursie na wspieranie rozwoju sportu

zarządzenie nr 186/2023 o powołaniu komisji konkursowej

protokół komisji konkursowej – wspieranie rozwoju sportu

zarządzenie nr 8/2024 o rozstrzygnięciu konkursu – wspieranie rozwoju sportu


Konkurs na zadania z ochrony i promocji zdrowia 2024

zarządzenie nr 165/2023 o ogłoszeniu konkursu na zadania z ochrony i promocji zdrowia

zarządzenie nr 173-2023 zmieniające zarządzenie nr 165-2023 o ogłoszeniu konkursu na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

ogłoszenie o konkursie na zadania z ochrony i promocji zdrowia

zarządzenie nr 190/2023 o powołaniu komisji konkursowej

protokół komisji konkursowej

zarządzenie Nr 196/2023 w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia


Konkurs na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych w Niepołomicach 2024

zarządzenie nr 166/2023 o ogłoszeniu konkursu na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych

ogłoszenie o konkursie na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych

zarządzenie nr 191/2023 o powołaniu komisji konkursowej

protokół komisji konkursowej

zarządzenie Nr 195/2023 w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych


Konkurs na wspieranie zadań z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024

zarządzenie nr 167/2023 o ogłoszeniu konkursu na wspieranie zadań z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ogłoszenie o konkursie na wspieranie zadań z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

zarządzenie nr 192/2023 o powołaniu komisji konkursowej

protokół komisji konkursowej – wspieranie działań z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

zarządzenie nr 9/2024 o rozstrzygnięciu konkursu – wspieranie działań z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Drugi konkurs na wspieranie zadań z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024

zarządzenie nr 22/2024 o ogłoszeniu drugiego konkursu na wspieranie zadań z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ogłoszenie o drugim konkursie na wspieranie zadań z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

zarządzenie nr 38/2024 o powołaniu komisji konkursowej 

protokół komisji konkursowej – wspieranie zadań z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2024

zarządzenie nr 51/2024 o rozstrzygnięciu konkursu – wspieranie działań z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przejdź do góry