Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Organizacje pozarządowe › Konkursy ofert NGO › Konkursy ofert NGO – 2022

Konkursy ofert NGO – 2022

Konkursy ofert NGO – 2022

Poprawiono dn.: 28.07.2022

Konkursy ofert na 2022 rok

Link do generatora ofert:  https://niepolomice.engo.org.pl/konkursy-trwajace

 

Konkurs na zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia 2022

Zarządzenie Nr 254/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie nr 3/2022 o powołaniu komisji konkursowej

Protokół komisji konkursowej

Zarządzenie nr 18/2022 o rozstrzygnięciu konkursu


Konkurs na wspieranie rozwoju sportu w gminie Niepołomice 2022

Zarządzenie nr 248/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań przez kluby sportowe

Zarządzenie nr 265/2021 o powołaniu komisji konkursowej

Protokół komisji konkursowej

Zarządzenie nr 8/2022 o rozstrzygnięciu konkursu


Konkurs na wspieranie zadań z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022

Zarządzenie nr 249/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu

Zarządzenie nr 274/2021 o powołaniu komisji konkursowej

Protokół komisji konkursowej

Zarządzenie nr 13/2022 o rozstrzygnięciu konkursu


Konkurs na rozdysponowanie środków na finansowanie wkładu własnego

Zarządzenie nr 26/2022 o ogłoszeniu konkursu

Ogłoszenie o konkursie na rozdysponowanie środków na finansowanie wkładu własnego

Zarządzenie nr 77/2022 o powołaniu komisji konkursowej

Protokół komisji konkursowej

Zarządzenie nr 88/2022 o rozstrzygnięciu konkursu


Konkurs na organizację wsparcia psychologicznego

Zarządzenie nr 97/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie nr 110/2022 o powołaniu komisji konkursowej

Protokół komisji konkursowej

Zarządzenie nr 123/2022 o rozstrzygnięciu konkursu


Konkurs na realizację zadania „Udział w rozgrywkach piłki nożnej II ligi kobiet”

Zarządzenie nr 129/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania “Udział w rozgrywkach piłki nożnej II ligi kobiet”

Zarządzenie nr 137/2022 o powołaniu komisji konkursowej

Zarządzenie nr 144/2022 o rozstrzygnięciu konkursu

Przejdź do góry