Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Organizacje pozarządowe › Konkursy ofert NGO › Konkursy ofert NGO – 2021

Konkursy ofert NGO – 2021

Konkursy ofert NGO – 2021

Poprawiono dn.: 02.12.2021

Konkursy ofert na 2021 rok

Link do generatora ofert:  https://niepolomice.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Konkurs na prowadzenie domu pomocy społecznej w latach 2021-2022

Konkurs na prowadzenie domu dziennego pobytu w latach 2021-2022

Konkurs na wspieranie rozwoju sportu w gminie Niepołomice 2021

Uwaga: Organizacje sportowe mogą składać oferty realizacji zadań do godz. 15.00, 18 grudnia 2020 r. Poniżej zarządzenie nr 232/20200 o sprostowaniu omyłki pisarskiej.

Konkurs na wspieranie zadań z pomocy społecznej i kultury 2021

Konkurs na rozdysponowanie środków na finansowanie wkładu własnego

Konkurs ofert na realizację zadań w 2021 r. „Wspieranie klubów piłkarskich z terenu Gminy Niepołomice”

Przejdź do góry