Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

konieczności czasowego wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na zjeździe z autostrady

konieczności czasowego wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na zjeździe z autostrady

Radni składający interpelacje :

Michał Hebda

Treść interpelacji :

w sprawie konieczności czasowego wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na zjeździe z autostrady A4 (węzeł Niepołomice) na drogę wojewódzką nr 964 (sołectwo Podłęże).

Szanowny Panie p.o. Burmistrza,

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst, jedn.” Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwracam się do Pana z prośbą o zajęcie stanowiska oraz wsparcie działań mających na celu wprowadzenie czasowego ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na zjeździe z autostrady A4 (węzeł Niepołomice) na drogę wojewódzką nr 964 (sołectwo Podłęże).

W dniu 30 marca 2020 r. na XVII Sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach jednogłośnie przyjęta została rezolucja dotycząca ww. tematu. Rezolucja przekazana została m.in. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

Podobne artykuły

Przejdź do góry