Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Kluby Dziecięce Jacek i Agatka

Kluby Dziecięce Jacek i Agatka

Kluby Dziecięce Jacek i Agatka

Poprawiono dn.: 21.03.2022

Kluby Dziecięce Jacek i Agatka

Flagi i logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

Komunikat z 6 października 2020 

Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca. Lista osób przyjętych (październik 2020)

Komunikat z 15 września 2020 r.

Pomieszczenia Klubów Dziecięcych Jacka i Agatki wraz z biurem projektu są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Brak barier architektonicznych tj. szerokie drzwi, brak progów, podjazd dla wózków inwalidzkich, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na drzwiach oznakowania w języku Braille’a, oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Komunikat z 14 września 2020 

Trwa rekrutacja uzupełniająca do Klubów Malucha Jacek i Agatka w Woli Batorskiej. Pozostały 3 wolne miejsca. Kluby Malucha Jacek i Agatka mieszczą się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej. Rodzice, którzy deklarują chęć skorzystania z usług opiekuńczych w klubie, muszą dostarczyć formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (po uprzednim telefonicznym umówieniu się) lub przesłanie skanów na adres agnieszka.ligeza@niepolomice.eu bądź z wykorzystaniem platformy ePUAP (oryginały będą wymagane w momencie podpisania umowy o uczestnictwo w projekcie).

Nieprzekraczalny termin składania dokumentów to od 15 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wyniki rekrutacji!

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Jeśli potrzebna jest pomoc w trakcie procesu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (np. pomoc tłumacza języka migowego, sporządzenie dokumentu w druku powiększonym itp.) prosimy o kontakt z biurem projektu. tel. 736 364 976 lub 736 364 978.
Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi oświadczeniami zamieszczone są poniżej.

Komunikat z 7 maja 2020

Zakończyła się rekrutacja uzupełniająca. Lista osób przyjętych (maj 2020)


Komunikat z 24 kwietnia 2020!

Trwa rekrutacja uzupełniająca do Klubów Malucha Jacek i Agatka w Woli Batorskiej. Pozostały 3 wolne miejsca. 

Kluby Malucha Jacek i Agatka mieszczą się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej. Rodzice, którzy deklarują chęć skorzystania z usług opiekuńczych w klubie, muszą dostarczyć formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (prosimy o wrzucenie do skrzynki stojącej przed drzwiami) lub przesłanie skanów na adres agnieszka.ligeza@niepolomice.eu (oryginały będą wymagane w momencie podpisania umowy o uczestnictwo w projekcie).

Nieprzekraczalny termin składania dokumentów to od 27 kwietnia 2020 r. do 5 maja 2020 r.

Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi oświadczeniami zamieszczamy w załącznikach poniżej.

Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wyniki rekrutacji!

Pomoc dla osób niepełnosprawnych
Jeśli potrzebna jest pomoc w trakcie procesu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (np. pomoc tłumacza języka migowego, sporządzenie dokumentu w druku powiększonym itp.) prosimy o kontakt z biurem projektu. tel. 736 364 976 lub 736 364 978.

Komunikat z 12 marca 2020
Ze względu na zamknięcie placówek szkolnych, od 16 marca dokumenty rekrutacyjne do projektu Utworzenie dwóch Klubów Malucha „Jacka” i „Agatki” w Woli Batorskiej będzie można składać tylko w:

Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach,
plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek: 8.00 do 17.00
wtorek – czwartek: 8.00 do 16.00
piątek: 8.00 do 15.00

Pracownicy biura projektu udzielają konsultacji telefonicznych w sprawie naboru i uczestnictwa w projekcie pod numerami telefonów 736 364 976 lub 736 364 978.

9 marca rozpoczął się nabór wniosków o przyjęcie dziecka do nowo powstałych Samorządowych Klubów Dziecięcych. Maluchy zaczną uczęszczać do placówek już od 1 kwietnia. Dokumenty można składać przez 2 tygodnie – do 20 marca.

Kluby Malucha „Jacek” (25 miejsc) i „Agatka” (18 miejsc) powstały w ramach realizacji projektu „Utworzenie dwóch Klubów Malucha „Jacka” i „Agatki” w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice” numer: RPMP.08.05.00-12-0026/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest utworzenie 43 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz dofinansowanie przez 11 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice i opiekunowie doświadczający trudności na rynku pracy będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Placówka dedykowana jest przede wszystkim rodzicom powracającym na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz rodzicom bezrobotnym, którzy chcą podjąć zatrudnienie. Co ważne, na czas trwania projektu unijnego za pobyt dzieci pobierane będą obniżone opłaty stałe w wysokości 57 zł za miesiąc oraz opłaty za wyżywienie 9 zł za dzień.

Wartość całego projektu to 817 000 zł a dofinansowanie z UE wynosi 694 450 zł.

Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 będą współfinansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 11 miesięcy. Kluby Malucha „Jacek” i „Agatka” mieszczą się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej. Rodzice, którzy deklarują chęć skorzystania z usług opiekuńczych w klubie, muszą dostarczyć formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do biura projektu mieszczącego się w pomieszczeniach Klubów lub do biura obsługi klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów to 9-20 marca 2020.

Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi oświadczeniami zamieszczamy w załącznikach poniżej.

Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wyniki rekrutacji!

Pomoc dla osób niepełnosprawnych
Jeśli potrzebna jest pomoc w trakcie procesu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (np. pomoc tłumacza języka migowego, sporządzenie dokumentu w druku powiększonym itp.) prosimy o kontakt z biurem projektu.

Załączniki do pobrania:

 

Plakat z informacją o rekrutacji do klubów dziecięcych w dniach 9-20 marca 2020

Przejdź do góry