Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

interpelacji zamieszczanych w BIPie

interpelacji zamieszczanych w BIPie

Radni składający interpelacje :

Michał Hebda

Treść interpelacji :

INTERPELACJA

  1. odpowiedzi Burmistrza udzielanych na interpelacje radnych Rady Miejskiej w Niepołomicach oraz publikacji ich treści w Biuletynie Informacji Publicznej

Szanowny Panie Burmistrzu,

na podstawie art. 24 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym zwracam się z zapytaniem odnośnie odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miejskiej w Niepołomicach oraz publikacji ich treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z nowymi uregulowaniami w Ustawie o samorządzie gminnym począwszy od kadencji 2018 – 2023 ustawowym terminem na udzielenie odpowiedzi przez organ wykonawczy gminy, w tym wypadku Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, wynosi 14 dni. W związku z powyższym proszę o informację:

  1. a) ile w obecnej kadencji złożonych zostało interpelacji przez radnych Rady Miejskiej?
  2. b) ile z nich, na dzień 17 czerwca 2019 roku zostało zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ogłoszonych w Biuletynie Informacji Publicznej?

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 18 czerwca 2019 r. dotyczącą interpelacji radnych Rady Miejskiej ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udzielanych na nie odpowiedzi wyjaśniam:

W obecnej kadencji, na dzień 2 lipca 2019 r. złożonych zostało 12 interpelacji. Do 17 czerwca 2019 r. zamieszczono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niepołomice cztery z nich. Na dwie interpelacje odpowiedź została udzielona po terminie 14 dni.

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry