Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › System park and ride (inwestycja zakończona)

System park and ride (inwestycja zakończona)

System park and ride (inwestycja zakończona)

Poprawiono dn.: 21 marca 2022

Nowy dworzec autobusowy w Niepołomicach

Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF (Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym)

Realizacja: 2018-2021

Inwestycja rozpoczęła się w 2018 r. Projekt zakładał budowę parkingów w systemie park and ride oraz punktów przesiadkowych w czterech miejscowościach gminy: Niepołomice, Wola Batorska, Podłęże oraz Staniątki. Realizacja tego zadania, w połączeniu z ukończeniem przebudowy linii kolejowej do Krakowa oraz zwiększeniem częstotliwości kursowania autobusowej komunikacji aglomeracyjnej, otworzy nowe możliwości w dziedzinie transportu zbiorowego do i z gminy Niepołomice.

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jego całkowita wartość to: 29.212.868,34 zł. Prace były współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT. Wartość dofinansowania: 23.408.577,89 zł.

W ramach inwestycji powstało łącznie:

 • 5 nowych parkingów,
 • 472 miejsca parkingowe dla samochodów,
 • 32 miejsca parkingowe dla motocykli,
 • 258 miejsc parkingowych dla rowerów.

Wyremontowano ponadto kilka dróg. Gruntownej modernizacji poddano ulicę Kolejową w Podłężu, przebudowano ul. Stawową i wybudowano nową ul. Trawniki w Podłężu. Wyremontowano też ul. Staniątecką, łączącą Staniątki z Niepołomicami.

W poszczególnych miejscowościach wykonano:

Niepołomice, ul. Kolejowa, nowy dworzec autobusowy

 • nowy dworzec autobusowy (4 stanowiska: 2 dla autobusów, 2 dla busów),
 • 136 miejsc postojowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych + 4 dla rodziców z dziećmi),
 • 8 miejsc dla motocykli,
 • 4 zadaszone wiaty rowerowe (38 stanowisk),
 • 3 stanowiska kiss & ride,
 • 1 punkt ładowania aut elektrycznych.

Podłęże, przy dworcu kolejowym

– parking północ

 • 119 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych + 2 dla rodzin),
 • 7 miejsc dla motocykli,
 • 10 zadaszonych wiat rowerowych (100 stanowisk),
 • 2 stanowiska kiss & ride,
 • zatoka autobusowa na 3 stanowiska,
 • 1 punkt ładowania aut elektrycznych,
 • system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA).

– parking południe

 • 63 miejsca postojowe (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych + 2 dla taksówek),
 • 8 miejsc dla motocykli,
 • 2 zadaszone wiaty rowerowe (20 stanowisk),
 • 2 stanowiska kiss & ride,
 • 1 punkt ładowania aut elektrycznych,

Staniątki, przy stacji kolejowej

 • 120 miejsc postojowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych),
 • 6 miejsc dla motocykli,
 • 6 zadaszonych wiat rowerowych (60 stanowisk),
 • stanowiska kiss & ride,
 • 1 punkt ładowania aut elektrycznych,
 • system MKA

Wola Batorska, obok boiska sportowego

 • 34 miejsca postojowe (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych)
 • 3 miejsca dla motocykli,
 • 4 zadaszone wiaty rowerowe (40 stanowisk),
 • 4 stanowiska kiss & ride.

Aktualności na temat inwestycji:
Powstaną nowe parkingi (13.07.2017)
Są pieniądze na budowę parkingów (22.09.2017)
Rozpoczynamy budowę park & ride (14.06.2018)
Park & ride w Niepołomicach (10.09.2019)
Nowy dworzec już działa (4.04.2020)
Park and ride Podłęże północ (9.06.2020)
Parking park and ride Podłęże północ niemal gotowy (7.08.2020)
Parkingi park and ride w Podłężu (20.11.2020)
Remont ulicy Staniąteckiej (20.11.2020)
Budowa park and ride w Staniątkach (26.02.2021)
Przebudowa ulicy Kolejowej w Podłężu (3.03.2021)
Parking park and ride Podłęże Południe i Staniątki (8.04.2021)
Inwestycja park&ride zakończona! (5.11.2021)

Przejdź do góry