Stowarzyszenie Młodzi dla Niepołomic
pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
przewodniczący: Michał Hebda, tel. 880 533 498
biuro@mlodzidlaniepolomic.pl
Główne cele: aktywizacja środowisk młodzieżowych z gminy Niepołomice, wspieranie rozwoju polityki młodzieżowej, promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wspieranie aktywności środowisk młodzieżowych, przeciwdziałanie powstawaniu wykluczenia społecznego, działanie na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki.

Fundacja Lepsze Niepołomice
ul. Daszyńskiego 46/7, 32-005 Niepołomice
Prezes: Paweł Pawłowski, tel. 730-778-394
www.lepszeniepolomice.pl
lepszeniepolomice@gmail.com
Główny obszar działania fundacji to aktywizowanie mieszkańców gminy do wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności. Kluczowe projekty ostatnich lat to „Powołanie Rady Seniorów oraz opracowanie lokalnej strategii polityki senioralnej w gminie Niepołomice”, „Obywatelskie Niepołomice – szkolenia dla zarządów osiedli i rad sołeckich”, „Koperty życia”. Fundacja należy do ogólnopolskiej sieci organizacji monitorujących działania władz lokalnych Mam Prawo Wiedzieć. Angażuje się w działania związane z historią miasta (Dawne Niepołomice, we współpracy z Biblioteką Publiczną – Klub Poszukiwaczy Historii Niepołomic), prowadzi zbiórki publiczne (Okulary dla Afryki, Zimowa zbiórka dla zwierząt, Pomoc dla uczniów z Ukrainy), wspiera grupy nieformalne („Zielony Boryczów”, „Ekowarsztaty dla szkraba, mamy i taty”).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego
ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka
www.lgdpowiatwielicki.eu
biuro@lgdpowiatwielicki.eu
biuro czynne: 8.00-16.00
Główne cele: pozyskiwanie funduszy unijnych; wykorzystanie możliwości rozwojowych gmin: Wieliczka, Niepołomice i Kłaj; poprawa atrakcyjności tych okolic jako miejsca zamieszkania i wypoczynku.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Super Omnia Veritas
ul. Batorego 50B, 32-005 Niepołomice
prezes: Marek Burda, tel. 600 610 064
mburda5@wp.pl
Zarejestrowane w 2011 r. Wspomaga rozwój społeczności lokalnej, pobudza aktywność społeczną; propaguje wartości i postawy religijne oraz patriotyczne, działa na rzecz umocnienia demokracji, praworządności i wolności obywatelskich, roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

Małopolska Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Batorego 35, 32-005 Niepołomice

prezes Michał Hebda, tel. 880 533 498

biuro@mfps.pl

Celem fundacji jest realizacja projektów, które przyczyniają się do rozwoju społecznego naszego regionu. Realizuje szereg inicjatyw: edukacyjnych, kulturalnych, promujących profilaktykę i ochronę zdrowia, dotyczących wychowania dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport, wspierających osoby starsze w rozwijaniu swoich pasji, a także w rozwoju kompetencji zawodowych na rynku pracy.

Koło Pszczelarzy
ul. Grunwaldzka 22, 32-005 Niepołomice
tel. 608 666 860
www.naszepasieki.pl
prezes: Zbigniew Lubiński
zblubinski@gmail.com
Liczy 56 członków, mających łącznie 1005 rodzin pszczelich. Prowadzi szkolenia i pogadanki o tematyce pszczelarskiej; organizuje Biesiady Pszczelarskie i kiermasze produktów pszczelich.

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego
ul. Grunwaldzka 11, I p., 32-005 Niepołomice (budynek GS)
prezes: Bogdan Wróblewski, tel. 605 557 219
www.wedkarstwo-niepolomice.cba.pl
wedkarstwo-niepolomice@wedkarstwo-niepolomice.cba.pl
biuro czynne: styczeń-kwiecień – środa 17.00-19.00; maj-czerwiec – każda druga środa miesiąca 17.00-19.00; lipiec-grudzień – pierwsza środa miesiąca 17.00-19.00

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Koło Terenowe nr 26, Niepołomice
prezes: Tadeusz Gorycki, tel. 12 281 12 40
Organizuje i uczestniczy w spotkaniach, odczytach, seminariach. Współdziała w przeprowadzaniu okresowych egzaminów kwalifikacyjnych dla elektryków na uprawnienia „E” i „D”.
Przekazuje informacje w zakresie zmian norm i przepisów.

Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera
ul. Roweckiego 6, 32-005 Niepołomice
tel. 513 108 809
www.skpt.eu
biuro@skpt.eu
Ogólnopolska organizacja zrzeszająca kierowców posiadających kategorie prawa jazdy: C, CE, D, DE,
w znacznej części zawodowych, ale w swoich szeregach ma również szkoleniowców, egzaminatorów i instruktorów jazdy oraz przedstawicieli nauki, mediów i branży transportowej.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
– Oddział Rejonowy w Niepołomicach, ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepołomice
kontakt: Adam Korol, tel. 662 912 666
– Chobot, Koło nr 13; kontakt: Genowefa Jasiak, tel. 12 281 66 90
- Ochmanów, Koło nr 7, kontakt: Anna Kądziołka, tel. 532 344 894
- Niepołomice, Koło nr 1; kontakt: Danuta Ponikiewicz, tel. 662 182 572
- Niepołomice Podgrabie, Koło nr 4; kontakt: Tadeusz Kącki, tel. 12 281 26 12, 695 354 499
- Podłęże, Koło nr 10; kontakt: Halina Bilska, tel. 12 281 81 50
- Słomiróg, Koło nr 12; kontakt: Teresa Pieprzyca, tel. 12 281 89 01, 507 923 224
- Staniątki, Koło nr 3; kontakt: Adam Korol, tel. 662 912 666
- Suchoraba, Koło nr 14; kontakt: Celina Górka, tel. 12 282 51 80
- Wola Batorska, Koło nr 8; kontakt: Zdzisława Siwek, tel. 12 281 60 93
- Wola Zabierzowska, Koło nr 6; kontakt: Henryk Kieres
- Zabierzów Bocheński, Koło nr 2; kontakt: Henryk Osika, tel. 12 281 66 81
- Zakrzowiec, Koło nr 9; kontakt: Adam Szeląg, tel. 12 281 90 35, 502 302 041
- Zakrzów, Koło nr 11; kontakt: Krystyna Nowak, tel. 12 281 92 69, 721 554 209

Koła Gospodyń Wiejskich
- Niepołomice-Podgrabie, kontakt: Krystyna Rogowska, tel. 12 281 15 69
- Ochmanów, kontakt: Józefa Piotrowska, tel. 12 281 80 19, 604 244 552
- Podłęże, kontakt: Małgorzata Kwiecińska, tel. 728 831 326
- Słomiróg, kontakt: Katarzyna Musiał, tel. 500 331 587
- Wola Batorska, kontakt: Janina Grochot, tel. 12 281 62 78, 532 208 105
- Wola Zabierzowska, kontakt: Krystyna Pajdzik, tel. 12 281 68 16, Sylwia Ostrowska, tel. 697 828 069
- Zagórze, kontakt: Barbara Wdaniec, tel. 667 084 954
- Zakrzów, kontakt: Stanisława Zielińska, tel. 791 835 016

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły