Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

informacji o etapie realizacji założeń projektu “Niepołomickie Błonia”

informacji o etapie realizacji założeń projektu “Niepołomickie Błonia”

Radni składający interpelacje :

Grupa radnych (Małgorzata Juszczyk, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Michał Hebda, Andrzej Gąsłowski)

Treść interpelacji :

w sprawie informacji o etapie realizacji założeń projektu „Niepołomickie Błonia”

Proszę o informacje:

–  na jakim etapie znajduje się realizacja założeń projektu „Niepołomickie Błonia”,

–  na ile sytuacja związana z epidemią wstrzymuje zaplanowane działania, a na ile wynikają one z innych powodów, oraz czy przesunięcia te zagrażają zadeklarowanemu podpisaną umową, dofinansowaniu (w kwocie 6,6 min zł pochodzi z unijnej dotacji z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (z Funduszu Spójności). Wartość całej inwestycji to ponad 7,7 min zł.)

Projekt miał być w swoich założeniach podzielony na cztery rejony: tzw. Małe Błonia po stronie północnej, otwartą część centralną (tzw. strefa ciszy), obszar rekreacji (po stronie południowo-wschodniej) oraz strefę przy zamku, czyli stworzyć w efekcie końcowym miejsce istotne dla spędzania wolnego czasu blisko centrum oraz miejsca, z którego mogliby korzystać młodzi ludzie, którzy nie maja swojej przestrzeni na spotkania.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

Dotyczy: Interpelacji w sprawie informacji o etapie realizacji założeń projektu „Niepolomickie Błonia”

W odpowiedzi na przedłożoną interpelację wyjaśniani zakres podjętych działań w związku z realizacją projektu „Niepołomickie Błonia”:

W czerwcu 2019 r. została podpisana umowa z NFOŚiGW na realizację projektu pn.:

„ Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach W tym samym miesiącu przystąpiliśmy do wyboru autora na opracowanie projektu wykonawczego.

W sierpniu 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym. Termin realizacji zakładał zakończenie prac nad kompletnym projektem wykonawczym pod koniec października, natomiast ze względu na dodatkowy zakres prac narzucony przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków termin ten został wydłużony.

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry