Prezentujemy harmonogram odbioru odpadów na rok 2020.

MPGO – Niepołomice
MPGO – sołectwa: Zakrzów, Zakrzowiec, Ochmanów, Słomiróg, Chobot, Zabierzów Bocheński
MPGO – sołectwa: Wola Batorska, Wola Zabierzowska
SUEZ – sołectwa: Podłęże, Staniątki, Suchoraba, Zagórze

Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę dotyczącą zmian opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe ceny będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

  • Zmiana stawek wynika z rosnących kosztów odbioru śmieci
  • Odbiór nadal realizować będzie konsorcjum MPGO i SUEZ Małopolska
  • Nie musimy składać nowych deklaracji

Przy 12 głosach za i 7 głosach przeciw Rada Miejska w Niepołomicach przegłosowała nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od nowego roku każdy mieszkaniec naszej gminy segregujący odpady zapłaci za odbiór 25 zł. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny podwyższona opłata wynosić będzie 50 złotych od osoby.

Podwyżka związana jest z rosnącymi kosztami odbioru odpadów. Najniższą ofertę w przetargu opiewającą na 9,4 mln złotych złożyło konsorcjum firm MPGO oraz SUEZ Małopolska. Dla porównania – w 2017 roku kiedy nastąpiła pierwsza podwyższa opłat, koszt gospodarowania odpadami w naszej gminie wyniósł 2,7 miliona złotych, w roku następnym koszt wzrósł o 1 milion złotych. W bieżącym roku koszt wynosi 5,3 miliona złotych, dlatego stawki opłat dla mieszkańców wzrosły w marcu 2019 roku.

Na rok 2020 został rozstrzygnięty przetarg na zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota, którą zapłacimy wynosić będzie 9,4 miliona złotych. Dodatkowo około 1,3 miliona złotych kosztować będzie utrzymanie PSZOK-ów.

Dlaczego tak drogo?

Zgodnie z polskim prawem system odbioru odpadów powinien się samofinansować. W skrócie wysokość opłat za śmieci wynika z prostego rachunku: koszty odbioru + utrzymanie PSZOK + likwidacja dzikich wysypisk + edukacja ekologiczna + obsługa systemu = suma wpłat.

W przypadku naszej gminy drastycznie wzrasta koszt odbioru odpadów.

Składa się na to podwyższenie opłaty za korzystanie ze środowiska tzw. opłaty marszałkowskiej, o której decyduje Minister Środowiska. W okresie od 2017 r. do 2020 r. wzrost tej opłaty z tytułu składowania odpadów wyniósł ok. 260 % i ma bezpośredni wpływ na kalkulację stawek dla mieszkańców.

Odbieranych w naszej gminie śmieci również przybywa. W 2016 roku firmy wywiozły od nas 7462 tony odpadów, a w tym roku prognozowana liczba śmieci wyniesie około 9840 ton. W przeliczeniu na mieszkańca, każdy z nas ‘wyprodukował’ w 2016 roku 297 kilogramów odpadów, wobec prognozowanych 349 kilogramów w 2019 roku.  Do tego rosną koszty energii, paliwa i pracy – w tym płaca minimalna.

Gmina jest zobowiązana podpisać umowę z firmą, która zaproponuje najlepszą cenę. Dodatkowo najtańsza oferta na obsługę dwóch PSZOK-ów wyniosła 1,3 mln złotych. Koszty ich funkcjonowania zostaną jednak sfinansowane z budżetu gminy, dzięki czemu nowe stawki nie będą jeszcze wyższe.

Z czego wynika koszt odbioru odpadów?

 2014201520162017201820192020
stawka opłaty w zł
(segregacja)
9,009,009,0010,0010,0010,00 / 15,0025,00
stawka opłaty w zł
(bez segregacji)
13,5013,5013,5015,0015,0015,00 / 25,0050,00
(kara za brak segregacji, która jest obowiązkiem)
ilość odebranych odpadów w roku w Mg, czyli tonach5997,8355685,377462,59883184819840
(prognoza)
ilość odpadów / mieszkańca / rok - w kg239224297332306349
(prognoza)
średni koszt odbioru i zagospodarowania 1 tony - w zł220,5232,61361,23305,86437,815401108,64

Czy muszę składać nową deklarację?

Zmiana stawek nie wiąże się z koniecznością wizyty w urzędzie. Każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Wyjątkiem  będą właściciele nieruchomości, dla których wydano decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby muszą złożyć ponownie deklarację.

Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany innych danych mających wpływ prawidłowość deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zmiana.

Zgodnie z nową uchwałą na zniżkę w wysokości 2 złotych miesięcznie mogą liczyć właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy w całości będą zagospodarowywać bioodpady w przydomowych kompostownikach. Aby skorzystać ze zwolnienia z części opłaty, musimy złożyć nową deklarację, pamiętając, że bioodpadów nie będziemy mogli przekazywać firmie odbierającej odpady oraz dostarczać do PSZOK-ów.

Dodatkowych informacji o systemie odbiorów odpadów w naszej gminie udziela Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej.

 

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy tylko  w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzi konsorcjum firm: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i SUEZ Małopolska.

Za wywóz śmieci płacimy do 15. każdego miesiąca.

Uwaga! Jedno gospodarstwo deklaruje jeden sposób zbiórki odpadów.

W przypadku zadeklarowania zbiórki odpadów w sposób nieselektywny, otrzymamy jeden kubeł na wszystkie odpady. Jeśli zaś zadeklarujemy segregację, otrzymamy worki na śmieci zmieszane oraz worki na odpady posegregowane.

Częstotliwość odbioru
Wysokość opłaty nie jest zależna od częstotliwości odbioru śmieci. Kubły z odpadami zmieszanymi będą odbierane co dwa tygodnie, a worki z odpadami segregowanymi – również co dwa tygodnie (w tym samym dniu).

Lokale w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe)
Opłata za wywóz odpadów z budynków wielorodzinnych będzie obliczana na podstawie sumy należności od poszczególnych mieszkań, z których każde będzie traktowane jako osobne gospodarstwo domowe. Przykładowo trzyosobowa rodzina żyjąca w mieszkaniu, zapłaci tyle samo, co trzyosobowa rodzina mieszkająca w domu. Różnica będzie polegać na częstotliwości odbioru śmieci. Z uwagi na gęstość zamieszkania w budynkach wielorodzinnych odpady będą wywożone raz na tydzień.

Częstotliwość opłat
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania, z góry, do 15 dnia miesiąca, za który należy się opłata, przelewem na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, gotówką w kasie tego Urzędu lub u inkasenta. Można dla wygody dokonać wpłaty za kilka miesięcy z góry.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
1 sierpnia 2019 roku otwarto w Podłężu nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Teraz szybko i w komfortowych warunkach będziemy mogli zostawić dodatkowe odpady. Wszystkie informacje dotyczące regulaminu obiektu można znaleźć tutaj.

Godziny otwarcia:
– od 1 kwietnia do 31 października
od wtorku do piątku 10.00-18.00
w soboty 7.00 – 15.00

– od 2 listopada do 31 marca
od wtorku do piątku 10.00-16.00
w soboty 9.00 – 15.00

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły