Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Dialog z mieszkańcami › Budżet obywatelski › Harmonogram budżetu obywatelskiego 2021

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2021

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2021

Poprawiono dn.: 15.10.2020

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2021

NABÓR PROJEKTÓW
od 20 do 27 lipca 2020 r.

Projekt należy zgłosić przy użyciu formularza w wersji papierowej bądź  elektronicznej (zamieszczonego na dedykowanej budżetowi obywatelskiemu platformie https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/)

Formularz w wersji elektronicznej należy przesłać przez platformę.

Formularz w wersji papierowej należy:
– przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice)
– lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (plac Zwycięstwa 13, parter).

Z uwagi na panującą epidemię zachęcamy do przesyłania zgłoszeń w wersji elektronicznej.


OCENA PROJEKTÓW
potrwa do 31 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r.

Jeśli w trakcie oceny okaże się, że projekt nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodny z prawem lub niewykonalny technicznie, wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie i pocztą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub zmian w projekcie. Wnioskodawca ma na to 7 (siedem) dni od dnia przekazania mu informacji.

Uwaga: przedłużono termin oceny projektów ze względu na skomplikowany charakter zgłoszonych propozycji.


PUBLIKACJA OCENY PROJEKTÓW
nastąpi w pierwszym tygodniu września 2020 r. października 2020 r.

Od negatywnej oceny projektu wnioskodawca może wnieść odwołanie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oceny z uzasadnieniem na publicznie dostępnym nośniku informacji.


ROZPATRZENIE ODWOŁAŃ
nastąpi do 13 września 2020 r.  do 16 października 2020 r.


GŁOSOWANIE
odbędzie się w terminie 28 września do 4 października 2020 r. 19 – 25 października 2020 r.

Lista projektów, które przeszły ocenę, zostanie poddana pod głosowanie uprawnionym mieszkańcom gminy.


REALIZACJA PROJEKTÓW
nastąpi w 2021 r.

Do realizacji zostaną skierowane projekty przegłosowane przez mieszkańców.

Przejdź do góry