Miejski Chór Cantata. Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach
ul. Zamkowa 2, Niepołomice
prezes: Anna Ptasznik, tel. 662 444 166
dyrygent: Monika Bachowska
www.cantata.niepolomice.eu
cantata.niepolomice@gmail.com

Próby odbywają się w Zamku Królewskim w poniedziałki w godz. 18.30-20.30 i środy 17.00-19.00.

Chór skupia mieszkańców gminy Niepołomice i okolic w różnym wieku, w tym młodzież szkolną od 12. roku życia, studentów, dorosłych. Organizuje i wykonuje koncerty; bierze udział w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą; organizuje letnie i zimowe warsztaty chóralne. Liczne podróże zagraniczne zaowocowały współpracą artystyczną z chórami odwiedzanych krajów.

Aktualności i zapowiedzi wydarzeń są na bieżąco publikowane na stronie na Facebooku.


Stowarzyszenie Chór Męski Totus Tuus
Podłęże 429
prezes: Krzysztof Lebiest, tel. 512 950 376
wiceprezes: Edward Grochot, tel. 513 833 124

Zrzesza 30 mężczyzn. Cel działalności to popularyzacja i zachowanie dawnej muzyki kościelnej i patriotycznej, opracowanie i popularyzacja tradycyjnych pieśni, kolęd i pastorałek w celu zachowania ich od zapomnienia.


Chór Niepołomiczanie
Działa przy Uniwersytecie III Wieku, prowadzonym przez Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Niepołomickiej.


Zespół Wrzos
kierownik: Teresa Rojowicz, tel. 607 128 990
kierownik artystyczny i akompaniament: Maciej Ziobro

Zespół powstał w 1947 r. Działa przy Centrum Kultury w Niepołomicach. Skupia dorosłych mieszkańców gminy. W repertuarze ma muzykę rozrywkową, pieśni i piosenki patriotyczne, folklorystyczne, kościelne, kolędy. Organizuje koncerty, uczestniczy w konkursach i przeglądach grup senioralnych, spotkaniach okolicznościowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Występuje z towarzyszeniem zespołu muzycznego lub akordeonisty.

Od 2019 r. w zespole powstała sekcja teatralna.


Grupa Obrzędowo-Śpiewacza Nasza Wola
kierownik: Zdzisława Siwek, tel. 12 281 60 93

Działa przy Domu Kultury w Woli Batorskiej od 1974 r. Kultywuje dawne tradycje wsi polskiej, obrzędy, przyśpiewki i pieśni. Prezentuje tradycyjne widowiska obrzędowe, w tym: Cygany, kiszenie kapusty, wypiórek, zapusty, obrzęd weselny – ocepiny, obrzędy dożynkowe. Uczestniczy w przeglądach i konkursach.


Zespół Śpiewaczy Zabierzanie
kierownik zespołu: Danuta Żmudzka
tel. 12 281 68 55

Działa przy Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim. Tworzą go dorośli mieszkańcy okolicznych sołectw, głównie seniorzy i renciści. W repertuarze ma piosenki folklorystyczne, biesiadne i rozrywkowe, patriotyczne, kościelne i kolędy. Występuje podczas imprez i uroczystości, głównie w gminie Niepołomice i powiecie wielickim. Uczestniczy w konkursach i przeglądach grup senioralnych.


Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie
kierownik zespołu: Barbara Wdaniec, tel. 667 084 954, 12 281 80 52
kierownik artystyczny i choreograf: Janusz Przepióra
kierownictwo muzyczne: Maciej Ziobro
www.kultura.niepolomice.pl

W obecnym kształcie został założony w 2007 r. Działa przy Domu Kultury w Zagórzu. Tworzy go młodzież z Zagórza i sąsiednich miejscowości. Kontynuuje tradycje, zwyczaje i obrzędy własnego regionu. W repertuarze ma melodie i tańce regionu krakowskiego i ościennych, w tym suity: krakowską, krakowiaków wschodnich, rzeszowską, lubelską, sądecką i żywiecką oraz krakowiaka z Lajkonikiem. Prezentowane suity charakteryzuje dbałość o autentyzm dawnych pieśni i tańców. Zespołowi towarzyszy 5-osobowa kapela ludowa. Uczestniczy on w przeglądach, wydarzeniach folklorystycznych, konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Prezentował polski folklor podczas festiwali międzynarodowych i występów na Węgrzech, w Słowacji, Bułgarii, Czechach, Macedonii, Albanii, Czarnogórze, Grecji i Chorwacji.


Zespół Pieśni i Tańca Mali Zagórzanie
kierownik zespołu: Barbara Wdaniec, tel. 667 084 954, 12 281 80 52
kierownik artystyczny i choreograf: Janusz Przepióra
kierownictwo muzyczne: Maciej Ziobro

Zespół działa w Domu Kultury w Zagórzu. Tworzą go dzieci głównie z Zagórza, Słomiroga, Suchoraby i Staniątek. Przygotowuje tańce i melodie własnego regionu, głównie krakowiaków wschodnich i szeroko rozumianego regionu krakowskiego, a także melodie i tańce śląskie. Prezentuje się głównie podczas imprez i uroczystości w swojej miejscowości i gminie, ale także poza nią, prezentował się m.in. w Busku Zdroju i Krakowie.

Po uzyskaniu odpowiedniego wieku i umiejętności, jego członkowie przechodzą do Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie.


Strażacka Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Niepołomice Lira
ul. Grunwaldzka 7, Niepołomice (remiza OSP)
orkiestra.lira@poczta.fm
kapelmistrz: Antoni Majerski
kontakt: Agnieszka Karcz, tel. 666 056 979

Powstała w 1923 r. Patronat nad nią sprawuje Ochotnicza Straż Pożarna Niepołomice. Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym miasta, stanowi oprawę muzyczną uroczystości państwowych, gminnych i kościelnych, bierze udział w konkursach i festiwalach na terenie powiatu i województwa. W repertuarze ma muzykę poważną, marszową, rozrywkową i dixielandową, pieśni kościelne, chorały oraz kolędy. Próby odbywają się w środy.


Chobot Blues Band
kierownik: Piotr Krupa, tel. 502 036 928

Młodzieżowy zespół muzyczny, działa w Domu Kultury w Chobocie. Powstał jako rozwinięcie szkółki gitarowej. Poprzez uczestnictwo w próbach uczy pracy w zespole muzycznym. Repertuar zespołu jest szeroki – od reggae, przez flamenco i country po bluesa i utwory rockowe. Prezentuje się podczas uroczystości gminnych, Dni Niepołomic, gminnych koncertów w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Zespół 50 Blues
kierownik: Piotr Krupa, tel. 502 036 928

Powstał w lipcu 2016 r., działa w Domu Kultury w Chobocie. Na jego repertuar składają się utwory polskich i zagranicznych artystów i zespołów z kręgu muzyki country, bluesa i rocka, a także autorskie kompozycje Piotra Krupy. Ważną pozycją w repertuarze zespołu jest program z songami Boba Dylana w języku polskim, na które Piotr Krupa posiada autoryzację samego Dylana.

Zespół ma na koncie dwa znaczące osiągnięcia: piosenka „Stówa do domu” napisana na Ogólnopolski Konkurs Piosenka Drogi została nagrodzona specjalnym wyróżnieniem Polskiego Trackera i znalazła się na płycie „Na dobrą drogę”. Wkrótce potem zespół został zaproszony na Międzynarodowy Zlot „Master Truck 2018”. Wygrał również krajowe eliminacje „Przepustka do Mrągowa”, co zaowocowało zaproszeniem do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Country 2018 w Mrągowie, gdzie zespół reprezentował gminę Niepołomice.


Niepołomickie Mażoretki
Małe Mażoretki
kierownik: Maria Strzelec, tel. 12 281 68 55
kierownictwo artystyczne i choreografia: Aleksandra Kubik

Zespół tworzą uczestniczki warsztatów w Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim, Zagórzu i Woli Batorskiej. Prezentują układy marszowe oraz taneczne, choreografie sceniczne zespołowe oraz prezentacje w układach solo, duo i trio, żonglując przy tym pałeczką mażoretkową, flagą, pomponem lub innym rekwizytem. Prezentowały się podczas festiwali międzynarodowych i występów w Niemczech, Grecji, Chorwacji i na Węgrzech. Biorą udział w przeglądach, konkursach i festiwalach krajowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

W latach 2018 i 2019 zdobyły nominację na Mistrzostwa Europy Mażoretek i wyjechały do Opatiji i Gyor, gdzie zajęły dobre miejsca. W 2018 roku w solowej prezentacji z flagą jedna z uczestniczek zdobyła tytuł mistrzyni Polski.

Naturalnym zapleczem zespołu są Małe Mażoretki, dziewczęta w wieku 7-11 lat, które ćwiczą układy taneczne z pomponami lub pałeczką. Występują głównie podczas lokalnych imprez organizowanych w środowisku lokalnym, gminie lub powiecie. Z powodzeniem uczestniczą w przeglądach i konkursach krajowych, zdobywając medale i wyróżnienia w swojej grupie wiekowej.


Zespół Melodia
kierownik: Urszula Turecka, tel. 600 366 731

Powstał w 2017 r. w Domu Kultury w Zakrzowcu. Skupia osoby dorosłe w różnym wieku i różnych zawodów. W bogatym repertuarze posiada piosenki biesiadne, folklorystyczne, religijne, kolędy, widowiska oraz programy artystyczne. Promuje swoją miejscowość na szczeblu lokalnym, gminnym i wojewódzkim. Występował m.in. podczas Przeglądu Amatorskich Zespołów Złota Jesień 2018 i 2019 w Nowohuckim Centrum Kultury, Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Warszawie, Dni Niepołomic, Dożynek Gminnych 2019. Prezentuje się również podczas uroczystości środowiskowych organizowanych w Domu Kultury w Zakrzowcu.


Staniątecka Grupa Teatralna
kontakt: Rozalia Klima, tel. 606 872 280

Działa przy Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. Grupa złożona z amatorów grających ze sobą od siedmiu lat. W swoim repertuarze mają zarówno bajki jak i ambitniejsze dzieła. Zagrali między innymi; „Królową śniegu”, „Jasia i Małgosię”, „Chorego z urojenia”, „Skąpca”, „Zemstę”. Swoje sztuki wystawiają głównie w niepołomickim MCDiS. Obecnie grupa liczy kilkanaście osób z gminy Niepołomice. Jest otwarta na zaproszenia do grania na różnych scenach.


Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki w Niepołomicach
adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 24, 32-005 Niepołomice
prezes: Janusz Rojek, tel. 604 186 879
towarzystwommis@gmail.com

Zajmuje się propagowaniem muzyki i śpiewu, szczególnie w formie klasycznej zaczerpniętej ze skarbca polskiej kultury. W kalendarium działań organizowanych wydarzeń są wieczory i koncerty, na których obok artystów związanych z Towarzystwem można usłyszeć również artystów krakowskiej opery czy filharmonii.

Jedną z form działalności jest aktywizacja i edukacja muzyczna, dlatego też ważną rolę odgrywa własny zespół artystyczny. Jest nim założony w 1999 r. Zespół Kameralny Pro Arte. W jego repertuarze, obok utworów klasycznych, znajdują się pieśni patriotyczne, religijne w tym kolędy i pastorałki, stylizowane pieśni ludowe czy piosenki o charakterze rozrywkowym.

 

Podobne artykuły