Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Wizytówka gospodarcza › Gospodarka i biznes w Niepołomicach

Gospodarka i biznes w Niepołomicach

Gospodarka i biznes w Niepołomicach

Poprawiono dn.: 20.12.2023

Gospodarka i biznes w Niepołomicach

Gmina Niepołomice znana jest głównie z prężnie rozwijającej się strefy inwestycyjnej. To właśnie duże, spektakularne inwestycje są jej wizytówką. Tworzą one miejsca pracy dla osób nie tylko z terenu gminy Niepołomice, ale także z Krakowa, powiatów wielickiego i bocheńskiego, a nawet ze Śląska. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości są istotnym źródłem zasilania budżetu gminy, przy czym większość z nich pochodzi nie z budynków mieszkalnych a właśnie przemysłowych. Już dwie firmy odprowadzają do budżetu gminy więcej niż milion złotych podatku od nieruchomości. Są to Coca-Cola i MAN Trucks, a przecież dużych firm w gminie jest ponad 60.

Życie gospodarcze w gminie Niepołomice koncentruje się w trzech strefach inwestycyjnych:

  • Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej zajmującej 542 ha,
  • Zachodniej Strefie Inwestycyjnej w Ochmanowie – 70 ha,
  • Wschodniej Strefie Inwestycyjnej w Woli Batorskiej – 30 ha.

Na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) zostały wyznaczone obszary objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Głównym inwestorem jest – zajmujący obszar ponad 120 hektarów – zakład produkujący samochody ciężarowe firmy MAN. Ulokowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z szeregu ulg z podatków centralnych oraz dopłat do tworzonych miejsc pracy.

W Niepołomicach ulokowały swoje przedsiębiorstwa firmy z różnych branż. Dzięki temu udało się stworzyć bezpieczną sytuację dla osób tu pracujących. Kryzys jednej branży automatycznie nie powoduje większych trudności w całym systemie gospodarki gminy. Na naszym terenie zainwestowały m.in. takie firmy jak:

To tylko najbardziej znane firmy mające swoje zakłady w Niepołomicach. Trzon gospodarki stanowią duże zakłady produkcyjne ulokowane w trzech Strefach Inwestycyjnych na terenie Gminy Niepołomice, stanowiące mieszankę kapitału polskiego i zagranicznego oraz działających często w bardzo różnych od siebie branżach.

Jednocześnie pamiętać należy o o tym, że przy zdrowej gospodarce na tysiąc miejsc pracy w produkcji, powinno powstawać sto w usługach. W Niepołomicach rozwija się gastronomia, handel, hotelarstwo i usługi związane ze sportem i rekreacją. Niemal całkowicie marginalną rolę spełnia rolnictwo i przetwórstwo rolne.

W 2022 roku na terenie gminy działało łącznie 4.420 podmiotów gospodarczych, w tym:

  • osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej: 1.035 podmiotów;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 3.385 podmiotów.

Reasumując – cechy charakterystyczne gospodarki w gminie to: oparcie gospodarki na dużych przedsiębiorstwach, z silnymi rodzinnymi firmami (sklepy, salony kosmetyczne itp.), brak szkodliwych producentów (bezzapachowe, bezrymowe i nowoczesne technologie) oraz dywersyfikacja branż i kapitału.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2016-2022 (w zł)

Wpływy z podatku od dochodów od osób prawnych (CIT) w latach 2016-2022 (w zł)

Przejdź do góry