Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Search
Generic filters

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Jego liderem jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Ogłosiło ono i prowadzi postępowania przetargowe związane z projektem, czyli montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania 19 października 2018 r., a na jej podstawie:

 • całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 zł,
 • całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 98.769.749,80 zł,
 • dofinansowanie UE (EFRR) wynosi: 59.261.849,86 zł.

Okres realizacji projektu: projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

 

Cele projektu

Cel ogólny

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski.

Cel szczegółowy

Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim.

Cel bezpośredni

Znaczące zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 5.841 budynkach i obiektach na obszarze 31 gmin zaangażowanych we wdrażanie projektu.

 • Liczba partnerów: 32 (31 gmin oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa)
 • Wskaźniki produktu:
  Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3.108 sztuk,
  Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2.821 sztuk.
 • Wskaźniki rezultatu:
  Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 14.319,46 MWhe/rok,
  Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 8.765,6 MWht/rok
  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 7.670,7 tony równoważnika CO2/rok.

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – lider projektu
 • Gmina Skrzyszów
 • Gmina Lisia Góra
 • Gmina Żabno
 • Gmina Tarnów
 • Gmina Wierzchosławice
 • Gmina Zakliczyn
 • Gmina Ryglice
 • Gmina Ciężkowice
 • Gmina Tuchów
 • Gmina Gromnik
 • Gmina Charsznica
 • Gmina Miechów
 • Gmina Słaboszów
 • Gmina Racławice
 • Gmina Kozłów
 • Gmina Książ Wielki
 • Gmina Gołcza
 • Gmina Niepołomice
 • Gmina Wieliczka
 • Gmina Myślenice
 • Gmina Gdów
 • Gmina Biskupice
 • Gmina Kłaj
 • Gmina Jodłownik
 • Gmina Rabka – Zdrój
 • Gmina Bukowno
 • Gmina Klucze
 • Gmina Krzeszowice
 • Gmina Olkusz
 • Gmina Trzyciąż
 • Gmina Wolbrom

AKTUALNOŚCI

Informacja z 15.03.2018

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz energii słonecznej Małopolski”, w którym uczestniczy Gmina Niepołomice, przeszedł pozytywnie ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. To pierwszy etap weryfikacji. Obecnie czekamy na ocenę finansową i merytoryczną.

Fotowoltaika. Pierwszy etap za nami

Informacja z 16.10.2019

6 sierpnia 2019 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż urządzeń OZE dla przedmiotowego projektu. Ponieważ do postępowania wpłynęło ponad 200 pytań, w ich wyniku termin otwarcia ofert został ostatecznie przedłużony do 16 października 2019 r. 16.10.2019 r. zostały otwarte oferty, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z 6 sierpnia 2019 r. Oferty zostały złożone na wszystkie przewidziane części postępowania (4 subregiony: olkuski, miechowski, tarnowski, wielicki) oraz na wszystkie technologie (PV, solary, pompy ciepła). W chwili obecnej trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert. Planowany termin ogłoszenia wyników postępowania: druga połowa listopada 2019 r.

16 października 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania 3. Nadzory. Firma BICO Group Sp. z o.o. podpisała umowę na okres realizacji projektu do 30.06.2021 r. na kwotę brutto: 595.703,00 zł.

Więcej informacji

Wyniki przetargów na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła (16.12.2019)

Nowe odwołania przez trzech wykonawców (2.04.2020)

Informacja dla partnerów na temat przebiegu realizacji projektu ”Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”- stan na 28.04.2020 r. 

Informacja o postępowaniu przez Krajową Izbą Odwoławczą (27.07.2020)

Fotowoltaika – czas na umowy (9.09.2020)

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie fotowoltaiki (6.10.2020)

Informacje o projekcie fotowoltaicznym (27.10.2020)

Fotowoltaika w Niepołomicach coraz bliżej (30.11.2020)

Rozpoczął się montaż fotowoltaiki (25.05.2021)

 

 

Flagi i logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Podobne artykuły

Go to Top