Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Biznes i rozwój › Inwestycje i projekty › Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Poprawiono dn.: 20.02.2024

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Małopolskiego, Umowa nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 z 19.10.2018 r., której celem jest zwiększenie na terenie gmin efektywności energetycznej i zwiększenie redukcji emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych oraz niebezpiecznych substancji, poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej.

Jego liderem jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. Ogłosiło ono i prowadzi postępowania przetargowe związane z projektem, czyli montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.01.01-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania 19 października 2018 r., a na jej podstawie:

 • całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 zł,
 • całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 98.769.749,80 zł,
 • dofinansowanie UE (EFRR) wynosi: 59.261.849,86 zł.

Wkład własny beneficjenta: około 50%.

Okres trwałości projektu: 5 lat po zakończeniu rzeczowej realizacji przedsięwzięcia.

Liczba partnerów: 31 (31 gmin oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa)

Cele projektu

Cel ogólny: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski.

Cel szczegółowy: Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim.

Cel bezpośredni: Znaczące zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 5.841 budynkach i obiektach na obszarze 31 gmin zaangażowanych we wdrażanie projektu.

Wskaźniki

 • Wskaźniki produktu:
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3.108 sztuk,
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2.821 sztuk.
 • Wskaźniki rezultatu:
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 14.319,46 MWhe/rok,
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 8.765,6 MWht/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 7.670,7 tony równoważnika CO2/rok.

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – lider,
 • Gmina Skrzyszów,
 • Gmina Lisia Góra,
 • Gmina Żabno,
 • Gmina Tarnów,
 • Gmina Wierzchosławice,
 • Gmina Zakliczyn,
 • Gmina Ryglice,
 • Gmina Tuchów,
 • Gmina Gromnik,
 • Gmina Niepołomice,
 • Gmina Wieliczka,
 • Gmina Myślenice,
 • Gmina Gdów,
 • Gmina Biskupice,
 • Gmina Jodłownik,
 • Gmina Rabka-Zdrój,
 • Gmina Bukowno,
 • Gmina Klucze,
 • Gmina Krzeszowice,
 • Gmina Olkusz,
 • Gmina Wolbrom,
 • Gmina Trzyciąż,
 • Gmina Gołcza,
 • Gmina Charsznica,
 • Gmina Miechów,
 • Gmina Słaboszów,
 • Gmina Racławice,
 • Gmina Kozłów,
 • Gmina Książ Wielki,
 • Gmina Kłaj,
 • Gmina Ciężkowice.

Dokumenty do pobrania

Flagi i logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przejdź do góry