Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice
Wyszukaj:
Wyszukaj wszędzie
Wiadomości
Informator
Przewodnik
Kalendarz
Wiadomości › Informator › Miasto i Gmina › Ochrona powietrza › Program EKO-TEAM › EKO-TEAM Metropolia Krakowska

EKO-TEAM Metropolia Krakowska

EKO-TEAM Metropolia Krakowska

Poprawiono dn.: 20.02.2024

31 marca 2024r. kończy się 4-letni projekt Eko Team. Jego celem było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem było aktywne wsparcie mieszkańców w realizacji inwestycji wymiany nieekologicznych źródeł ciepła,  termomodernizacji budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii. Projekt był efektem długofalowej polityki gmin członkowskich Stowarzyszenia w dziedzinie poprawy jakości powietrza.

Podsumowanie projektu w materiale filmowym: https://youtu.be/zsBxz1KVN0E.

Działania gmin Metropolii Krakowskiej w celu poprawy jakości powietrza

W wyniku realizacji projektu EKO TEAM, dzięki systematycznej i rzetelnej pracy 44 ekodoradców oraz zaangażowaniu mieszkańców zrealizowano szereg działań służących poprawie jakości powietrza. – Dzięki współpracy na partnerskich zasadach, zrozumieniu i wzajemnej otwartości w gminach Metropolii Krakowskiej wymieniono ponad 7 600 źródeł ciepła, które nie spełniały norm i stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców – mówi Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś, Przewodniczący Komisji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ds. środowiska i przestrzeni. Do efektów pracy ekodoradców zaliczyć można także wsparcie w realizacji niemal 1 700 termomodernizacji budynków oraz ponad 4 000 inwestycji w odnawialne źródła energii.

Na mocy umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości powietrza o sumarycznej wartości ponad 48 mln euro.

Przystępując do realizacji projektu Eko Team w 2020 r. zobowiązaliśmy do realizacji określonych działań. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu ekodoradców efekty przerosły nasze zamierzenia. W przeciągu 4 lat w gminie Niepołomice udzielono 31.612 porad telefonicznych, mailowych lub osobiście w siedzibie urzędu. Mieszkańcy skorzystali z  wymiany 674 źródeł ciepła, modernizacji 218 budynków oraz zamontowania 409 OZE. Łącznie na realizację inwestycji w naszej gminie przeznaczono w ramach projektu EKO TEAM 23.818.000,71 zł – mówi Roman Ptak Burmistrz gminy Niepołomice .

Pomocne wsparcie dla mieszkańców gmin w walce o czyste powietrze

W ramach swoich zadań ekodoradcy prowadzili działania informacyjne i doradcze w zakresie:

  • poprawy efektywności energetycznej budynków,
  • wymiany źródeł ciepła niespełniających norm,
  • inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii.

Kluczowym elementem współpracy ekodoradców z mieszkańcami była pomoc w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych oraz innej koniecznej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji, jej przeprowadzenia i rozliczenia. Dzięki otwartości i wzajemnemu zaufaniu, efekty współpracy były bardzo satysfakcjonujące. – mówi ekodoradca gminy Niepołomice.

Należy podkreślić, że działania ekodoradców cieszyły się dużym zainteresowaniem. Początkowo nieufni mieszkańcy, dzięki konsekwentnemu i profesjonalnemu wsparciu stopniowo przekonywali się o słuszności działania. Codzienną pracę ekodoradców oraz wyzwania z jakimi się mierzyli przedstawia poniższy materiał filmowy: https://youtu.be/aMp2–33vWk. Zachęcamy do obejrzenia.

Kontakt do ekodoradców:

tel: 12 250 94 54

e-mail: ekodoradca@niepolomice.eu

osobisty: ul. Targowa 7 – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie – 12 250 94 54 – w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy:
poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek: 8:00-16:00
środa: dzień wewnętrzny
czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-15:00

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem dotacji na wykonaną lub planowaną wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania, instalację  fotowoltaiczną lub termomodernizację budynku skontaktuj się z nami, a my przedstawimy dostępne programy umożliwiające odzyskanie części zainwestowanych środków finansowych.


Usługi Rozwoju Projektu są współfinansowane ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Przejdź do góry