Strona e-Urząd : https://eurzad.niepolomice.eu/

Można tu znaleźć dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach Twoich oraz osób fizycznych i prawnych, które reprezentujesz, jak również informacji z innych rejestrów urzędu – dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.

Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu.

Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd.

Kliknij tutaj, żeby ściągnąć broszurę na temat e-Urzędu


Pod tym linkiem znajdziecie Państwo ePUAP


Strona profilu zaufanego : https://pz.gov.pl/pz/index

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.


Jak przesłać korespondencję do urzędu za pomocą ePUAP

Adres skrytki : /UMiGN/SkrytkaESP
Korespondencję z naszym urzędem można przy wykorzystaniu bezpłatnego profilu zaufanego na platformie e-PUAP, więcej informacji tutaj.

Uwaga: aby można było złożyć wniosek, użytkownik musi mieć założone bezpłatne konto na platformie ePUAP.

Lista punktów weryfikacyjnych w Małopolsce (PDF)

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta i Gminy:

1.  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes;
2.  Akceptowane formaty załączników to:

a.  DOC, RTF, ODT
b.  XLS
d.  TXT
e.  GIF, TIF, BMP, JPG
f.   PDF
g.  ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza ( dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
5. Osobiście można dostarczać dokumenty podpisane elektronicznie na n/w zapisywalnych nośnikach:
a.  Dyskietka 1,44 MB
b.  Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c.  Płyta CD-RW
d.  Inne – po wcześniejszym uzgodnieniu.
Dostarczony nośnik musi posiadać możliwość zapisania na nim Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Czy ten artykuł był pomocny ?

Podobne artykuły