Strona e-Urzędu: eurzad.niepolomice.eu

Można tu znaleźć dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach Twoich oraz osób fizycznych i prawnych, które reprezentujesz, jak również informacji z innych rejestrów urzędu – dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.

Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu.

Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd.

Broszura na temat e-Urzędu (PDF)


Pod tym linkiem znajdziecie Państwo ePUAP


Strona profilu zaufanego

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.


Jak przesłać korespondencję do urzędu za pomocą ePUAP

Adres skrytki : /UMiGN/SkrytkaESP
Korespondencję z naszym urzędem można przy wykorzystaniu bezpłatnego profilu zaufanego na platformie e-PUAP – przeczytaj więcej informacji

Uwaga: aby można było złożyć wniosek, użytkownik musi mieć założone bezpłatne konto na platformie ePUAP.

Lista punktów weryfikacyjnych w Małopolsce

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta i Gminy:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes;
 2. Akceptowane formaty załączników to:
  • DOC, RTF, ODT,
  • XLS,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza ( dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 5. Osobiście można dostarczać dokumenty podpisane elektronicznie na n/w zapisywalnych nośnikach:
  • dyskietka 1,44 MB,
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW,
  • inne – po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dostarczony nośnik musi posiadać możliwość zapisania na nim Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Podobne artykuły