Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

dotyczy spółki “Wodociągi Niepołomice”

dotyczy spółki “Wodociągi Niepołomice”

Radni składający interpelacje :

Małgorzata Juszczyk

Zuzanna Polańska

Treść interpelacji :

W nawiązaniu do Pana odpowiedzi z dnia 20.04.2020 r. na interpelację w sprawie spółki „Wodociągi Niepołomice” wyrażamy głębokie zaniepokojenie, wynikającym wprost z Pańskiej odpowiedzi, brakiem zainteresowania ze strony Burmistrza jako organu właścicielskiego Spółki, mieniem komunalnym o wartości około 170 milionów złotych, którym zarządza spółka „Wodociągi Niepołomice”. Przedstawiając odpowiedź na trzy krótkie i precyzyjne pytania dotyczące Spółki, celowo odwraca Pan uwagę od istoty sprawy, prezentując wyłącznie wybiórczą interpretację Kodeksu spółek handlowych. Dodatkowo, w przesłanej odpowiedzi powołuje się Pan na nieaktualne dokumenty Spółki

W odpowiedzi na pytanie dot. sprawowania przez Pana nadzoru właścicielskiego na Spółką skupił się Pan na nieistotnej w naszej ocenie kwestii rozróżnienia „nadzoru” od „kontroli”, podczas gdy pojęcie nadzoru właścicielskiego jest powszechnie stosowane, chociażby w orzecznictwie Najwyższej Izby Kontroli. Nie bez znaczenia, dla funkcjonowania powyższego pojęcia jest zapewne fakt, że art. 212 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który lak skrupulatnie nam Pan wytłumaczył, znajduje się w obrębie Oddziału 2 Rozdziału 3 Działu dot. spółek z o.o. zatytułowanego „Nadzór”. W odpowiedzi powołuje się Pan ponadto na Akt założycielski z dnia 17 września 2009 r„ który został w całości uchylony w dniu 20.11.2017 r. podczas nadania mu nowego brzemienia Aktem notarialnym Rep. A nr 959/2017.

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na dalsze zapytanie Pań Radnych z dnia 21 maja 2020r. dotyczące interpelacji w sprawie spółki „ Wodociągi Niepołomice”, uprzejmie odpowiadam:

I.

W ramach pełnienia funkcji Zgromadzenia Wspólników „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. od czasu objęcia stanowiska pełniącego funkcję Burmistrza do dnia 22 maja 2020r. Podjąłem następujące czynności:

  1. Uchwała nr X/1 /2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego, oraz Protokolanta.
  2. Uchwała nr X/2/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  3. Uchwała nr X/3/2019 dotycząca odwołania członka Rady Nadzorczej – P. Danka

Czytaj więcej…

 

 

Podobne artykuły

Przejdź do góry