Oficjalny Portal Miasta i Gminy Niepołomice

Oficjalny portal Miasta i Gminy Niepołomice

dotyczy spółki “Wodociągi Niepołomice”

dotyczy spółki “Wodociągi Niepołomice”

Radni składający interpelacje :

Małgorzata Juszczyk

Zuzanna Polańska

Treść interpelacji :

w sprawie spółki „Wodociągi Niepołomice”

Kierując się troską o mienie gminy oraz zasady funkcjonowania spółki „Wodociągi Niepołomice”, zwracamy się z uprzejmą prośba o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jaki plan działania i funkcjonowania spółki „Wodociągi Niepołomice” w czasie trwania epidemii przygotował Zarząd Spółki, tym bardziej, że Spółka jest jedną z kluczowych dla bezpieczeństwa gminy i jej mieszkańców instytucji.
  2. W jaki sposób w okresie od objęcia przez Pana stanowiska pełniącego funkcję Burmistrza do dnia 02.04.2020 r. sprawował Pan nadzór właścicielski nad spółką „Wodociągi Niepołomice”, prosimy o precyzyjne wskazanie podejmowanych czynności.
  3. W jaki sposób rozliczana jest Rada Nadzorcza Spółki przez właściciela – Gminę Niepołomice, którą Pan reprezentuje?

Czytaj więcej…

Treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na INTERPELACJĘ w sprawie spółki „Wodociągi Niepołomice” z dnia 6 kwietnia 2020r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

  1. Dotąd nie złożono w tut. Urzędzie „planu działania i funkcjonowania spółki Wodociągi Niepołomice w czasie trwania epidemii”, stąd nie mamy podstaw do odpowiedzi na pytanie, czy taki plan istnieje i o jakiej treści.
  2. W każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik ma prawo kontroli wynikające z art. 21.2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych. Polega ono na tym, że wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

W przypadku „Wodociągów Niepołomice” sp. z o. o. prawo indywidualnej kontroli przynależne wspólnikowi (Gminie) nie zostało wyłączone, w trybie art. 213 § 3 ksh, treścią Aktu Założycielskiego z dnia 17 września 2009r. podpisanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Stanisława Kracika.

Czytaj więcej…

Podobne artykuły

Przejdź do góry